POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Rozmowy o relacjach międzypokoleniowych w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku

13.02.201815:25

Adam

3W 11-19 HP trwa realizacja programu wojewódzkiego "Starsi są wśród nas – i Ty możesz pomagać". Na kolejnych zajęciach zapoznano młodzież z prezentacją multimedialną na temat Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 – 2020.

Ze względu na to, że założenia tego Rządowego Projektu korespondują z kierunkiem wdrażania programu wojewódzkiego, zachęcono młodych ludzi do wypowiedzi na temat tego, jak postrzegają funkcjonowanie osób starszych w swoim środowisku lub w ogóle w społeczeństwie. Już po kilkunastu minutach zajęć było wiadomo, że ożywiona dyskusja zmierza do określenia relacji międzypokoleniowych. Każdy uczestnik ma w swojej rodzinie bądź w środowisku starszą osobę, z którą pozostaje w mocniejszym lub słabszym kontakcie i w różnoraki sposób definiuje te więzi. Poproszono młodych ludzi o graficzne przedstawienie form pomocy, jakiej według nich potrzebują seniorzy. Następnie uczestnicy krótkimi słowami określili, w jaki sposób pomagają starszym osobom i jakie emocje dominują w kontaktach z nimi. Stwierdzenia typu: "pomoc w obsłudze urządzeń elektronicznych" czy "przeprowadzenie przez jezdnię" najczęściej pojawiały się na kolorowych kartkach. Jednak takie sformułowania jak: "opiekowanie się, wspieranie, troszczenie się, szanowanie" czy wreszcie: "kochanie" najdobitniej świadczyły o bliskich i zażylych kontaktach ze starszym pokoleniem, zwłaszcza w relacjach wnuk/wnuczka – babcia/dziadek. Konkluzją tych zajęć z realizacji programu może być stwierdzenie, iż międzypokoleniowy dialog polega nie tylko na czynnościach instrumentalnych wspomagających funkcjonowanie starszych ludzi. Właściwa komunikacja pokoleń to także pozytywne emocje, jakie towarzyszą młodzieży w kontaktach z seniorami. Warto więc, by w relacjach międzypokoleniowych pomoc, wsparcie, szacunek, miłość młodych korelowały z rozsądkiem, doświadczeniem, przykładem i wzorcem osób starszych.

3

podczas zajęć

2

4

​praca własna

 

Autor tekstu/zdjęć: Elżbieta Gierke

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007