POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

11-7 Hufiec Pracy w Nowym Roku rusza pełną parą

12.01.201813:42

Adam

1_uczestnicy podczas realizacji programuNowy rok – nowe pomysły –  nowe wyzwania. 11-7 Hufiec Pracy ruszył pełną parą i już od pierwszego dnia nowego roku kadra realizuje Wojewódzkie Programy edukacyjno-profilaktyczne.

Wypoczęci wychowawcy, wypoczęta pełna energii młodzież, bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczne w cyberprzestrzeni”. Przed nami jeszcze szereg bloków tematycznych do zrealizowania, ale już od początku widoczne jest, że młodzież posiada dużą wiedzę z zakresu technologii informatycznych. Celem programu jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności pozwalających na właściwe korzystanie z cyberprzestrzeni, prezentacja pozytywnych wzorców zachowań i kontaktów w sieci oraz profilaktyka uzależnień od nośników informacji, wskazanie na alternatywne formy spędzania czasu i nawiązywania kontaktów.

1_uczestnicy podczas realizacji programu

uczestnicy podczas realizacji programu

 

Autor tekstu/zdjęcia: Edyta Kieda

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007