POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego w 11-23 HP w Słupsku

11.01.201815:42

Adam

1W czwartek 11.01.2018 r. uczestnicy 11-23 HP, a zarazem uczniowie klasy II f ZSZ w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń, przystąpili do próbnego, czeladniczego egzaminu praktycznego.

Na wstępie, Komisja egzaminacyjna w składzie: Milena Ginko - nauczyciel zawodu, Elżbieta Szydłowska - st. wychowawca 11-23 HP i Henryk Dankowski - instruktor praktycznej nauki zawodu, zwróciła uwagę na planowanie zadania, organizację stanowiska pracy, dobór narzędzi, wykonanie zadania zgodnie z zachowaniem przepisów BHP oraz prezentację. Po tym wprowadzeniu i wylosowaniu stanowisk młodzież z wielkim przejęciem rozpoczęła realizację powierzonych jej zadań. Część praktyczna odbywała się w wydzielonej strefie na hali produkcyjnej i trwała, zgodnie z zasadami, 180 minut. Po zakończeniu prezentacji przez wszystkich uczniów omówiono przebieg i posumowano wyniki. Następnie Milena Ginko przedstawiła uczestnikom kolejne etapy w ramach przygotowań do egzaminu końcowego. Najbliższy egzamin próbny, sprawdzający wiadomości teoretyczne, składający się z testu złożonego z 90 pytań, odbędzie się jeszcze przed feriami. Kolejne egzaminy próbne odbędą się już w maju. Na zakończenie Elżbieta Szydłowska podziękowała uczestnikom za udział w egzaminie. Życzyła powodzenia i pomyślnie zdanego egzaminu zawodowego dającego uprawnienia czeladnika w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń.

1

​uczestnicy w trakcie egzaminu próbnego

2

 

 

 Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Szydłowska

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007