POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

„Twoja Przyszłość wTwoich Rękach” w 11-19 HP w Słupsku

11.01.201815:22

Adam

1W 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku  rozpoczęła się rekrutacja do drugiej edycji projektu Twoja Przyszłość w Twoich Rękach.

W ramach realizacji  tego projektu odbywa się  Konkurs na Biznesplan. Organizatorem konkursu jest Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku. Przedsięwzięcie  dofinansowane jest   przez Narodowy Bank Polski w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu jest wykreowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy młodzieży kończącej edukację w OHP w wieku 16-20 lat. W ramach projektu zaplanowano szkolenia, warsztaty oraz seminarium podsumuwujące. W trakcie realizacji projektu grupy warsztatowe przystąpią  do Konkursu na napisanie Biznesplanu. Za zajęcie trzech pierwszych  miejsc zespołom zostaną przyznane cenne nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Istotną wartością projektu jest to, że po jego zakończeniu każdy z uczestników nabędzie wiele umiejętności w sferze edukacyjno – zawodowej , a  zwłaszcza nauczy się przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu.

1

uczestnicy w trakcie zajęć

 

Autor tekstu/zdjęcia: Elżbieta Gierke

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007