POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Realizacja programu wojewódzkiego w 11-19 Hufcu Pracy

08.01.201819:20

Adam

111-19 Hufiec Pracy w Słupsku realizuje cykl zajęć wychowawczych z młodzieżą w ramach programu wojewódzkiego „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczne w cyberprzestrzeni”.

Jest to jeden z najbardziej aktualnych tematów dzisiejszych czasów. Każdy z nas codziennie korzysta z internetu za pośrednictwem  komputera, tabletu bądź telefonu komórkowego. Urządzenia te nie służą jedynie do pozyskiwania informacji, ale bardzo często jest to środek naszej komunikacji z drugą osobą, niejednokrotnie obcą. Właśnie ten temat stał się przewodnim podczas dzisiejszych zajęć, które zostały poprowadzone metodami aktywizującymi. Młodzież obejrzała film, w którym kilkunastoletnia dziewczynka korespondowała z pozoru swoim rówieśnikiem. W konsekwencji okazało się, że podający się za 13 letniego chłopca mężczyzna miał przeszło 50 lat. Oparty na autentycznych zdarzeniach film w bardzo obrazowy sposób pokazał niebezpieczeństwo anonimowości jaką mamy za ekranami naszych komputerów. Podczas zajęć wychowawca starał się ukazać młodzieży jak tragiczne w skutkach może być nawiązywanie nowych znajomości bez weryfikacji informacji jakie mamy od naszego rozmówcy na swój temat. Nawiązano również do problemu nękania i prześladowania z użyciem popularnych komunikatorów społecznych. Każde zajęcia podczas realizacji programu ukazują nie tylko niebezpieczeństwa, ale także możliwość uzyskania pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych cyberprzemocą. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że sami możemy być sprawcami tego typu patologii. Czasami błahe z pozoru przepychanki na ekranie monitora mogą stać się początkiem wielkiej lawiny tragicznych w skutkach zdarzeń. Pędem rozwijające się technologie powodują, że na co dzień rozpychamy się łokciami i nie bacząc na konsekwencje brniemy do przodu. Jednak czy takie zachowanie niesie za sobą coś pozytywnego, szczególnie w relacjach międzyludzkich? Czy tak ma wyglądać nasz świat? Cyberprzemoc jest największym niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy nie potrafią umiejętnie korzystać z internetu. Każdy z nas, niezależnie od wieku czy pozycji społecznej, powinien mieć świadomość zagrożeń, które czyhają na nas każdego dnia. Nie brońmy się przed postępem technologicznym, jednak korzystajmy z niego rozsądnie i z umiarem.

1

prezentacja multimedialna

2

film na temat skutków anonimowości w internecie

 

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Grzenkowicz
                        
                            

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007