POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Kurs z teorii zawodowej w 11-19 Hufcu Pracy

08.01.201808:16

Adam

1Szkoła branżowa daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę. Jednak, aby w pełni móc poznać wymarzony zawód, należy łączyć teorię z praktyką.

W związku z tym uczestnicy 11-19 Hufca Pracy wzbogacają swoją wiedzę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słupsku. Aktualnie na teorię zawodową uczęszczają sprzedawcy pierwszego stopnia oraz mechanicy pojazdów samochodowych i lakiernicy drugiego stopnia. Posiadanie fachu w ręku to gwarancja rozwoju zawodowego oraz dobrego startu w dorosłe życie. Dlatego warto rozpocząć naukę w młodym wieku, aby jak najlepiej opanować czynności związane z wybranym zawodem. Kształcenie zawodowe to podstawa rozwoju współczesnej gospodarki. Nasi uczestnicy bardzo wysoko oceniają zdobywaną wiedzę. Wielu z nich dopiero po opanowaniu materiału teoretycznego może zacząć wykonywać bardziej skomplikowane czynności w zakładzie pracy. Nauczyciele z CKZiU biegli w swoich dziedzinach przekazują tajniki zawodu uczniom, którzy następnie wykorzystują je podczas praktyk. Teoria poparta praktyką to cały sens dualnego systemu kształcenia. Okres nauki dzielony na szkołę i konkretną firmę to czas najefektywniej wykorzystany przez młodych ludzi w trakcie edukacji zawodowej. 11-19 Hufiec Pracy we współpracy z CKZiU wspiera młodych ludzi w dążeniu do samorealizacji  i rozpoczęcia własnej ścieżki zawodowej.

1

młodzież na teorii w zawodzie sprzedawcaAutor tekstu/zdjęć: Agnieszka Grzenkowicz/Magdalena Kumaniecka
              

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007