POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spotkanie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych

12.10.201712:07

Adam

1Dnia 11.10.2017 w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku odbyło się spotkanie Klubu Aktywnych i Rady Młodzieży.

W pierwszej części spotkania młodzież omówiła przedsięwzięcia i sprawy, które były realizowane w ubiegłym roku szkolnym. Następnie odbył się wybór nowego zarządu Rady Młodzieży na bieżący rok szkolny. Przewodniczącym został Dawid Kąkol, zastępcą przewodniczącego Fabia Treder, a sekretarzem Paweł Ptasiński. W drugiej części spotkania uczestnicy planowali przedsięwzięcia na nowy rok szkolny, które mają na celu wzbogacenie oferty wychowawczej, kontynuowanie inicjatyw już sprawdzonych dotyczących działań takich jak: pomoc osobom starszym i schorowanym, pomoc dla zwierząt, pomoc dla dzieci potrzebujących i chorych, popularyzacja zdrowego stylu życia, popularyzacja miasta i regionu oraz organizację zajęć pomocy rówieśniczej, która ma być wsparciem w nauce. Młodzież jednogłośnie wybrała akcje, które będzie realizowała: Akcja „ Bookrossing”- zbiórka i wymiana książek, Akcja „Miś”, jest to zbiórka maskotek dla ubogich i chorych dzieci, Akcja „ Kredka”- zbiorka artykułów papierniczych dla Lęborskiego Caritas ,Akcja „Nasz Hufiec”- przyjazny hufiec – na rzecz uczestników, Akcja „Nakrętka”- zbiórka plastikowych nakrętek dla dzieci z autyzmem, oraz wiele innych akcji. Spotkanie młodzieży było okazją do integracji, kształtowania kreatywnych postaw, bliższego poznania oraz wymiana doświadczeń, pomysłów i doskonałego twórczego spędzenia czasu.

1

młodzież na spotkaniu Klubu Aktywnych i Rady Młodzieży

2

omawianie inicjatyw na nowy rok szkolny

3

 

 

Autor tekstu: Beata Kozakowska

Autor zdjęć: Aleksandra Serwańska

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007