POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Biblioteka Gdańska PAN gości uczestników PNWM

12.10.201710:48

Adam

1Dnia 06.10.2017 grupa młodzieży w ramach programu wymiany polsko-niemieckiej odwiedziła Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską.

Spotkanie prowadzone przez dr Marię Otto i tłumaczone na język niemiecki przez Magdalenę Madeję-Grzyb (pracownice Działu Zbiorów Specjalnych Pracowni Starych Druków) miało na celu z jednej strony ukazanie kosmopolityzmu Gdańska na przestrzeni wieków oraz podkreślenie panującej w nim tolerancji narodowościowej i wyznaniowej, z drugiej wskazanie, głównie naukowych i wyznaniowych, związków miasta z terenami z niemieckiego kręgu kulturowego. Podstawę spotkania stanowił pokaz starych druków ze zbiorów PAN BG wydanych od początku XVI do końca XVIII wieku. Wśród zaprezentowanych obiektów znajdowała się między innymi ręcznie kolorowana Biblia wydana w Wittenberdze w pierwszej połowie XVI wieku, a także dzieła najznamienitszych XVII-wiecznych gdańskich naukowców: astronoma Jana Heweliusza, botanika Jakoba Breyne oraz historyka Reinholda Curicke. Uczestnicy wycieczki byli zafascynowani oglądanymi zbiorami. Z wielkim zainteresowaniem słuchali prezentacji przygotowanej przez starszego kustosza. Za namową prowadzącej podjęli próbę przeczytania w języku polskim i niemieckim wskazanych fragmentów starodruków. Na zakończenie wizyty w PAN BG młodzież wręczyła kwiaty dziękując za umożliwienie im obcowania z tak cennymi zbiorami i poznanie Gdańska jako wspólnego domu zamieszkiwanego przez różne nacje.

1

2

3

Zdjęcia 1,2,3 Zbiory BG PAN

 

 

Autor tekstu: Alicja Otto

Autor zdjęć: Łukasz Smagacz

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007