POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy

11.10.201713:49

Agnieszka

1We wtorek 10 października b.r. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach (CEiPM Gdańsk) zorganizował indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy pt. „Dokumenty aplikacyjne”.

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży oraz lokalnej społeczności do korzystania ze wsparcia jakie oferują Ochotnicze Hufce Pracy, przekazanie młodzieży informacji na temat ofert pracy dostępnych w PPP w Kartuzach oraz metod poszukiwania pracy, a także zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników na lokalnym rynku pracy. Beneficjenci pod okiem pośrednika pracy mieli możliwość sporządzenia dokumentów aplikacyjnych takich jak CV czy list motywacyjny. Zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Dla Punktu Pośrednictwa Pracy była to dobra okazja do promocji swoich działań na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Ze względu na duże zainteresowanie, spotkania o podobnej tematyce będą odbywać się cyklicznie.

1

uczestnik spotkania

 

 

Autor tekstu: Justyna Leszk

Autor zdjęcia: Justyna Leszk

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007