POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Promocja kursów zawodowych w Kartuzach

31.07.201712:51

Adam

2W sobotę 29 lipca b.r. pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery w Kościerzynie odwiedził Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach, gdzie promował kursy zawodowe odbywające się w Kościerzynie.

Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie możliwości zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży w wieku od 18 do 25 roku życia - nieuczącej się i niepracującej. Kursy, które są oferowane przez jednostkę MCK w Kościerzynie to: kadry i płace z elementami księgowości, operator wózka widłowego oraz kelner/barman. Szkolenia te są dobrą sposobnością do zdobycia bądź pogłębienia swojej wiedzy w oferowanych dziedzinach. Okres wakacyjny jest idealnym momentem na podniesienie swoich kwalifikacji zwłaszcza wśród tegorocznych absolwentów, którzy nie mają jeszcze wyuczonego zawodu. Każdy z uczestników w trakcie szkolenia zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. Kursy zakończą się egzaminem, którego pozytywny wynik zapewni otrzymanie uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Certyfikat ukończenia kursu z pewnością zwiększy szansę na zdobycie atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy.

2

beneficjent zainteresowany kursami

1

 

 

Autor tekstu: Justyna Leszk, Beata Knopik

Autor zdjęć: Justyna Leszk

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007