POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Trwa nabór na bezpłatne kursy zawodowe

24.07.201711:43

Adam

1Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe:

1.      Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego (140 godzin dydaktycznych,  w tym 67 godzin z obsługi wózka jezdniowego) dla 10 osób;

2.      Operator wózka widłowego (67 godzin z obsługi wózka widłowego) dla 10 osób;

3.      Operator maszyn sterowanych numerycznie z podstawami programowania (100 godzin dydaktycznych, w tym 76 godzin praktycznych) dla 10 osób.

 

Kursy organizowane są w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i są przeznaczone dla osób nieuczących się i niepracujących w wieku od 18-25.

W ramach kursów zapewniamy:

  • profesjonalną kadrę nauczającą,
  • zaplecze lokalowe,
  • niezbędne pomoce naukowo – dydaktyczne,
  • sprzęt i oprogramowanie,
  • zaświadczenie na druku MEN dla osób kończących kurs.

Każdy z kursów zakończy się egzaminem, którego pozytywny wynik zapewni uzyskanie uprawnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych i zapewnić szanse znalezienia zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

1

 

Autor tekstu: Magdalena Kamowska

Autor zdjęć: Magdalena Kamowska

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007