POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Egzaminy z przyuczenia w Bytowie

19.06.201714:27

Adam

1 jpgMimo iż rok szkolny powoli dobiega końca, to dla młodzieży z 11-20 Hufca Pracy w Bytowie, dzień 19.06.2017 r. okazał się dniem edukacyjnych zmagań.

Tego bowiem dnia uczestnicy przystąpili do niezwykle ważnego z perspektywy ich dalszego funkcjonowania na rynku pracy, egzaminu z przyuczenia do wykonywania zawodu. Egzamin jak co roku przeprowadzony został przez Izbę Rzemieślniczą Pomorza Środkowego w Słupsku i składał się z dwóch etapów: egzaminu praktycznego u rzemieślników oraz teoretycznego, który odbył się w siedzibie 11 – 20 HP  w Bytowie. Pomyślne zdanie egzaminu praktycznego warunkowało przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Już od 12 czerwca uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności w wyznaczonych przez Izbę  Rzemieślniczą zakładach pracy. Jako pierwsi do zmagań praktycznych przystąpili mechanicy pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanicy, murarz – tynkarz oraz kucharze. W dniu 19 czerwca wszyscy uczestnicy  przystąpili do egzaminu teoretycznego przed Komisjami Egzaminacyjnymi. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Katarzyna Praszczak - specjalista ds. szkolenia i oświaty zawodowej Izby Rzemieślniczej w Słupsku. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się o godz. 9.00 od krótkiego przywitania przez Katarzynę Gajewską – Komendanta 11 - 20 HP w Bytowie  oraz omówienia przebiegu egzaminu przez Katarzynę Jaskólską - specjalistę ds. szkolenia, kwalifikacji zawodowych i współpracy zagranicznej. Wszyscy uczniowie zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Życzymy im dalszych sukcesów na nowym etapie ich życia.

1 jpg

egzamin praktyczny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

2 jpg

egzamin praktyczny w zawodzie kucharz

3 jpg

uczestnicy podczas egzaminu teoretycznego

 

Tekst i zdjęcia: Bożena Stadnik

                                              

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007