POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spacer po linie, czyli Teatr „Kurtyna” w Bytowie

14.06.201720:48

Adam

2Dnia 14 czerwca 2017 r. uczestnicy 11 – 20 Hufca Pracy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Spacer po linie” w wykonaniu grupy teatralnej Teatru „Kurtyna” z Krakowa.

Przedstawienie to odbyło się dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie oraz dofinansowaniu z Gminy Bytów. W imprezie wzięło udział 110 osób. Celem tej imprezy było przeciwdziałanie agresji i przemocy oraz szeroko pojęta profilaktyka zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi. „Spacer po linie” to historia młodego, kilkunastoletniego chłopca o imieniu Krystian. W dniu jego 10 – tych urodzin, jego ojciec staje się sprawcą śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Trafia on do więzienia. Fakt ten zostaje ukryty przed chłopcem. Matka sama stara się go wychować. Jednakże jej starania nie są dla niego wystarczające. Chłopiec, by brylować w towarzystwie rówieśniczym, decyduje się na handel dopalaczami. Potem następuje dalszy ciąg. Napaść na nauczyciela, który gani go za przestępczy proceder, w konsekwencji czego trafia do domu poprawczego. Tam dowiaduje się kim jest jego ojciec. Zrywa kontakt z matką, unika kontaktu z ojcem, który wyszedł na wolność. Co rusz popada w konflikt z prawem, w efekcie trafia do więzienia, gdzie dokonuje analizy swojego postępowania i staje się bohaterem filmowego dokumentu „Niewinny”. Okres dojrzewania jest dla młodych ludzi bardzo burzliwym okresem determinowanym przez rozbudzone emocje, których bardzo często nie potrafią zrozumieć, efektem czego rodzi się u nich gniew, poczucie frustracji, rozczarowania, co bardzo często prowadzi do zachowań aspołecznych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie negatywnych wzorców, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji, prowadzą do niszczenia sfery emocjonalnej i psychicznej młodego człowieka. Dlatego też, tak bardzo ważne jest zapobieganie tego typu sytuacjom. Jest to możliwe poprzez prezentację tego typu modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi postępowania. Nasza młodzież musi nauczyć się zarządzania emocjami, umiejętności kontroli stresu, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sztuki konstruktywnego odmawiania, wyrażania swoich myśli, uczuć, a także umiejętności organizacji czasu wolnego z dala od używek. Niniejszy spektakl wywarł ogromne wrażenie wśród młodzieży biorącej udział w przedstawieniu. Każdy z uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, ale i nie tylko,  powinien go obejrzeć.

2

podczas występu

1

 

Autor tekstu: Emilia Kuflewska - Dębska

Autor zdjęć: Katarzyna Gajewska

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007