POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Najlepsi absolwenci wyłonieni

10.06.201720:24

Adam

48 czerwca 2017r. w restauracji Anna de Croy w Słupsku odbyły się Wojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku 2017 Ochotniczych Hufców Pracy organizowane przez 11-19 Hufiec Pracy.

Konkurs rozpoczął Komendant hufca Piotr Wojciechowski witając wszystkich przybyłych do Słupska gości: pana Bogdanana Wiszowatego Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP, ks. Zdzisława Dmuchałę Duszpasterza PWK OHP, panią Danutę Skutecką Dyrektor słupskiego CEiPM, dyrekcję Gimnazjum Niepublicznego ARKA i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ARKA, współpracujących z hufcem, już wiele lat pracodawców, kadrę opiekuńczo – wychowawczą oraz wyróżnioną przez jednostki młodzież. W swoich słowach określił cel zorganizowanego przedsięwzięcia wskazując potrzebę wyłonienia spośród uczestników kończących cykl kształcenia w jednostce edukacyjnej OHP najlepszego absolwenta jak również promowanie jego osiągnięć i dokonań. Do zmagań konkursowych przystąpiło trzech uczniów klasy III ZSZ reprezentujących jednostki: 11-7 HP Gdańsk, 11-19 HP i  11-23 HP Słupsk oraz czworo ucznów klasy III GPdZ z:  11-5 HP Lębork, 11-20  HP Bytów,  11-19 HP i 11-23 HP Słupsk. Uczestnicy w czasie kilkunastominutowej autoprezentacji opowiadali o sobie, swoich zainteresowaniach, osiągnięciach i działaniach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego. Odpowiadali też na pytania komisji konkursowej dotyczące planów na dalszą edukację i drogę zawodową, mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach i wrażeniach dotyczących pobytu w OHP. Komisja konkursowa miała do podjęcia trudną decyzję, gdyż wszyscy kandydaci ubiegający się o tytuł Absolwenta Roku mieli liczne osiągnięcia w konkursach wojewódzkich ale i na szczeblu ogólnopolskim, wykazywali się godną pochwały frekwencją na zajęciach szkolnych i praktycznych, chętnie i z zaangażowaniem działali w Klubie Absolwenta podejmując ważne akcje na rzecz środowiska czy też społeczności lokalnej. Po dokonaniu oceny konkursowej kandydatów, komisja zdecydowała się I miejsce w kategorii nauka zawodu przyznać Nikoli Ochman z 11-17 HP Gdańsk, II miejsce zajął Oskar Hec z 11-23 HP Słupsk, natomiast na III miejscu uplasował się uczestnik 11-19 HP Piotr Kowalski. W kategorii przyuczenie do zawodu wyniki wyglądały następująco: I miejsce zajęła Ewelina Nowak z 11-5 HP Lębork, II miejsce Justyna Iciachowska z 11-19 HP Słupsk, III miejsce Dawid Milkowaki z 11-20 Bytów, IV miejsce Roksana Landowska z 11-23 HP Słupsk. PWK OHP ufundowała wszystkim wyróżnionym absolwentom karty podarunkowe natomiast Oskar Hec został dodatkowo wyróżniony za autoprezentację i otrzymał sprzęt elektroniczny ufundowany przez pracodawcę pana Stanisława Łosia. Konkurs przebiegał w miłej,  spokojnej atmosferze i sprzyjał integracji uczestników. Dodatkowo był dobrą okazją do spotkania pracodawwców, którzy mogli wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi młodzieży oraz zapoznać się z ich osiągnięciami i sferą działań. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a Nikoli Ochman życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim konkursu.

4

pamiątkowe zdjęcie

1

przywitanie młodzieży i zebranych gości przez Pana Bogdana Wiszowatego Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP i Komendanta 11-19 HP Piotra Wojciechowskiego

2

wystąpienie Eweliny Nowak z 11-15 HP Lębork przed  komisją konkursową

3

Nikola Ochman, najlepsza absolwentka w województwie pomorskim, przyjmuje gratulacje z rąk Komendantów

 

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Piekarek

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007