POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Budowanie sieci współpracy w powiecie chojnickim

08.06.201714:28

Ilona

1.jpg (2)Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach wzięło udział w spotkaniu dotyczącym „Budowania sieci współpracy osób, instytucji zajmujących się w powiecie chojnickim poradnictwem zawodowym”, które odbyło się 31.05.2017r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach. 

W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach, Powiatowy Urząd Pracy, Eurodesk Polska – oddział Chojnice, Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator”, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz ze strony Starostwa Powiatowego przedstawicielem spotkania była dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Irena Laska. 
Celem spotkania było stworzenie lokalnej sieci wsparcia dla szkół w zakresie poradnictwa zawodowego, nawiązanie dialogu, który przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług z doradztwa zawodowego i rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej, w tym stworzenie płaszczyzny medialnej sieci wsparcia – „Platformy internetowej Sieci Wsparcia z Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim”. 
Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami, a osobami, instytucjami zajmującymi się wspieraniem młodzieży przyczyni się do: wypracowania nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek/instytucji należących do Sieci, inicjowania współpracy pomiędzy członkami poszczególnych Sieci poprzez organizację spotkań, warsztatów oraz innych działań podejmowanych na rzecz szkół i uczniów, promocji i rozwoju idei doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie.  Współpraca taka  pozwoli również na wymianę doświadczeń  oraz dobrych praktyk z zakresu doradztwa i pośrednictwa edukacyjno - zawodowego pomiędzy uczestnikami Sieci,
Dzięki zapoczątkowaniu współpracy osób i instytucji z powiatu chojnickiego Młodzieżowe Centrum Kariery będzie aktywnie wpierało dzieci i młodzież w planowaniu kariery zawodowej, a także  pozwoli dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczeniami oraz  wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane  w szkolnej praktyce.

1.jpg (2)

2

Spotkanie osób, instytucji z powiatu chojnickiego 

 

 

Autor zdjęć: Tadeusz Ceitel
Autor tekstu: Magdalena Kamowska

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007