POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Dni Otwarte UE w Słupsku

08.05.201513:23

Kasia

18 maja w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku zorganizowano Dzień Otwarty Funduszy Europejskich pod hasłem  „Programy unijne szansą na rozwój i zatrudnienie młodzieży”.

Na spotkanie, którego celem było podsumowanie realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, przybyli pracownicy instytucji rynku pracy, Starostwa Powiatowego w Słupsku, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ośrodków  pomocy społecznej , ośrodków kuratorskich, pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych.
W trakcie spotkania omówiono udział młodzieży w realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Ewa Olszówka przedstawiła efekty realizacji projektu „Nowe Perspektywy 2” ze szczególnym uwzględnieniem roli i wpływu otrzymanego wsparcia na podjecie zatrudnienia. Przedstawiciele różnych instytucji wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat  wykorzystywania funduszy unijnych na terenie powiatu słupskiego. Kolejnym punktem seminarium było zapoznanie zaproszonych gości ze stopniem realizacji projektu „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie".
Podsumowując spotkanie dyrektor CEiPM Danuta Skutecka podziękowała zebranym za pomoc w rekrutacji młodzieży do udziału w programach rynku pracy, a także zachęcała do podjęcia wspólnych działań na rzecz młodzieży.
Dniom otwartym towarzyszył warsztat dla młodzieży pt. „Młodzież na europejskim rynku pracy”, który poprowadziła Wioletta Bohdziewicz doradca zawodowy MCIZ. Celem zajęć było nabycie wiedzy w zakresie mobilności na rynku pracy poprzez udział w projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Młodzież miała również okazję do skorzystania z indywidualnych konsultacji z pracownikami rynku pracy.
Cała tematyka „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” była ściśle związana z rynkiem pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych a także dalszą edukacją.

 

1
Uczestnicy Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Słupsku

 


Autor tekstu Danuta Skutecka
Autor zdjęć Ewa Olszówka

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007