POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

Spotkanie w Urzędzie Miasta

28.10.200814:05

Kasia

Na zaproszenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień pani Magdaleny Radzewicz komendant  ŚHP 11-4 w Starogardzie Gdańskim Jerzy Trzosowski wziął udział w  spotkaniu poświęconym „Diagnozie środowiska lokalnego Starogardu Gdańskiego z zakresu problemów społecznych w latach 2006/07 i 2007/08".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju - Henryk Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Urszula Domachowska, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Maria Berezowska, dyrektorzy i pedagodzy placówek szkolnych z terenu miasta, kuratorzy, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, MOPS , instytucji zajmujących się problematyką młodzieżową.

Spotkanie prowadziła Magdalena Radzewicz prezentując na wstępie szczegółową diagnozę problemów społecznych w naszym mieście, która była przyczynkiem do dyskusji . Dyskutowano m.in. o tym, co zrobić by dla dobra ucznia była lepsza wymiana informacji oraz współpraca między instytucjami zajmującymi się problemami młodzieży. Wypracowane wnioski pomocne będą przy planowaniu szczegółowych zadań z zakresu profilaktyki uzależnień kierowanej do młodzieży, jak również rozwiązywania problemów społecznych w Starogardzie Gdańskim.

 

Autor tekstu i zdjęć: Jerzy Trzosowski

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007