Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

               

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

 

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewódzkiego Komendanta OHP w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania i optymalizowania regionalnej współpracy na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz grup i jednostek zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną, często pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie.
Do udziału w Radzie zapraszani są przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji pracujących w województwie na rzecz młodzieży. Celem powołania Rady jest konsolidacja wysiłków różnych podmiotów i, poprzez wykorzystywanie we współdziałaniu potencjału poszczególnych partnerów społecznych, maksymalizacja efektów ich działań.

 

Skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP

1. Przewodniczący Rady

Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Waśniewski – Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;

2. Członkowie Rady

Imiona i nazwiska członków Wojewódzkiej Rady Programowej OHP znajdują się w Biurze Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 56.

 

 

           Uchwała nr 1

           Uchwała nr 2

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007