Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

               

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

 

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo – doradczym Wojewódzkiego Komendanta OHP w zakresie inicjatyw programowych oraz budowania i optymalizowania regionalnej współpracy na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz grup i jednostek zaniedbanych wychowawczo, zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną, często pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie.
Do udziału w Radzie zapraszani są przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji pracujących w województwie na rzecz młodzieży. Celem powołania Rady jest konsolidacja wysiłków różnych podmiotów i, poprzez wykorzystywanie we współdziałaniu potencjału poszczególnych partnerów społecznych, maksymalizacja efektów ich działań.

Skład Wojewódzkiej Rady Programowej - aktualizacja 28.12.2016

           Uchwała nr 1

           Uchwała nr 2

           Protokół z posiedzenia
           Uchwała nr 3
           Uchwała nr 4

             Uchwała nr 1

Protokół z posiedzenia

Protokół z posiedzenia
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2

 

 

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007