Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

Stawiam na przyszlosc

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt pn. „Stawiam na przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel projektu:

 

Wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lata prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018   -   30.11.2018

 

Projekt „Stawiam na przyszłość” skierowany jest do osób młodych w wieku 16-17 lat, podopiecznych OHP, którzy są młodocianymi pracownikami, i którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuować naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum lub szkole branżowej. Projekt zakłada udział 10 osób z województwa pomorskiego. W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 

·          

wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

·          

indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50% uczestników,

·          

zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,

·          

kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny,

·          

warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

 

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium w trakcie odbywania zajęć, zakup wyprawki edukacyjnej.

Harmonogram działań "Stawiam na przyszłość" październik 2018 r.

Harmonogram działań "Stawiam na przyszłość" listopad 2018 r.

Jednostka zaangażowana w realizację projektu:

 

11- 5 Hufiec Pracy w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

84-300 Lębork

ul. Bolesława Krzywoustego 1, pok. 230
tel./fax: 59 840 21 07 
e-mail: 11-5hp@ohp.pl
Koordynator lokalny: Sylwia Kalamaszek – Komendant Hufca 11-5

Opiekun grypy: Kamila Bednarz

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

 

Artykuły:

Stawiamy pierwsze kroki w przyszłość!

Projekt "Stawiam na przyszłość" zajęcia wyrównawcze w Lęborku

Projekt "Stawiam na przyszłość" - zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Projekt "Stawiam na przyszłość" zakończył się w Lęborku

Zakońcenie projektu "Stawiam na przyszłość" w Lęborku

Uroczyste podsumowanie projektu "Stawiam na przyszłość"

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007