Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ

 

3

1
 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zrealizowała projekt pn. „Stawiam na przyszłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel projektu:

 

Wsparcie osób młodych w wieku 15-17 lata prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018   -   30.11.2018

 

Projekt „Stawiam na przyszłość” skierowany był do osób młodych, podopiecznych OHP,  którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuować naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum lub szkole branżowej i są młodocianymi pracownikami. W województwie pomorskim działania projektowe realizowało 10 osób.

 

Działania projektowe obejmowały:

 

·          

wsparcie opiekuńczo–wychowawcze,

·          

indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

·          

indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50% uczestników,

·          

zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,

·          

kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny,

·          

warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

 

Dodatkowo uczestnicy projektu objęci byli ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W trakcie zajęć zapewniono im wyżywienie oraz otrzymali stypendium szkoleniowe i wyprawkę edukacyjną.

 

Jednostka realizująca projekt:

 

11- 5 Hufiec Pracy w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

84-300 Lębork

ul. Bolesława Krzywoustego 1, pok. 230
tel./fax: 59 840 21 07 
e-mail: 11-5hp@ohp.pl
Koordynator lokalny: Sylwia Kalamaszek – Komendant Hufca 11-5

Opiekun grypy: Kamila Bednarz

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007