Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

google-320x100-informator

 

INFORMATOR REKRUTACYJNY

 

Jeżeli masz ukończone 15 lat, a nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, potrzebujesz pomocy - przyjdź do nas! Pomożemy ci uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód, rozwiązać nurtujące Cię problemy!

Jeśli będziesz miał trudności z dojazdem do szkoły możesz skorzystać bezpłatnie z internatu i wyżywienia w Tczewie lub Człuchowie.

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

 • uzupełnienia wykształcenia w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, I lub II klasie szkoły branżowej I stopnia
 • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie
 • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcami zawodowymi, kursach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach

ZAPRASZAMY DO NASZYCH JEDNOSTEK W:
Starogardzie Gdańskim, Lęborku, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Słupsku, Bytowie, Tczewie, Człuchowie.

ZOBACZ, CO OFERUJEMY więcej informacji

Wymagane dokumenty:      

 • Podanie (Zgłoszenie) do OHP; 
 • Kwestionariusz osobowy; 
 • Ostatnie świadectwo szkolne uzyskane przez kandydata (kopia);
 • Fotografia legitymacyjna (1 szt.);
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym;
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego, udział w imprezach; 
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku; 
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (dla uczestników uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum/szkole podstawowej dla dorosłych);
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia) - dostarczana opo jej zawarciu;
 • Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek wychowawczych (niewymagalna, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem);
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).  

 

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 58 301-48-65 w. 53

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007