Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Jeżeli masz ukończone 15 lat, a nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, potrzebujesz pomocy - przyjdź do nas! Pomożemy ci uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód, rozwiązać nurtujące Cię problemy!

Jeśli będziesz miał trudności z dojazdem do szkoły możesz skorzystać bezpłatnie z internatu i wyżywienia w Tczewie lub Człuchowie.

Zgłaszając się do nas masz możliwość:

 • uzupełnienia wykształcenia w VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum i/lub szkole zawodowej
 • zdobycia kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie
 • rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcami zawodowymi, kursach zawodowych i wielu innych ciekawych przedsięwzięciach

ZAPRASZAMY DO NASZYCH JEDNOSTEK W:
Starogardzie Gdańskim, Lęborku, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Słupsku, Bytowie, Tczewie, Człuchowie.

ZOBACZ, CO OFERUJEMY więcej informacji

Wymagane dokumenty:      

 • podanie do OHP pobierz druk,
 • kwestionariusz osobowy pobierz druk,
 • ostatnie świadectwo szkolne (kopia),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego pobierz druk,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla uczestników uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum dla dorosłych,
 • opinia pedagoga szkoły (w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie).  

 

Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 58 301-48-65 w. 23

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007