Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej

Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia archiwalne.

W ZWIĄZKU Z PROBLEMEM TECHNICZNYM BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INFORMACJE O OGŁOSZONYCH PRZETARGACH BĘDĄ ZAMIESZCZANE W PODSTRONIE "PRZETARGI"

POMORSKIEJ WK OHP DO ODWOŁANIA 


Wykonanie III etapu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Budynku Zaplecza Turystyki Wodnej Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego

 

Ogloszenie.pdf

SIWZ.pdf

Zal_1_Projekt instalacji ppoz. BZTW w OSiW Czluchow.pdf

Zal_2_Projekt powykonawczy instalacji ppoz BZTW w OSiW Czluchow.pdf

Zal_3_wzor_umowy.pdf

Zal_4_formularz_oferty-oswiadczenia_wykaz.docx

Zal_4_formularz_wraz_z_oswiadczeniami.pdf


Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B wraz z egzaminami państwowymi dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2016 GODZINA 10.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WOZNUS.pdf

Zal_3_formularz_oferty-oswiadczenia_wykaz.docx

Zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Zal_nr_2_istotne_warunki_umowy.pdf

Zal_nr_3_formularz_oferty_wraz_z_oswiadczeniami.pdf

ZOA_271_No_13_2016_2016-OJS177-317860-pl.pdf

ZOA271NO132016.pdf


Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia uczestnikom zajęć dydaktycznych stanowiących element projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2016 GODZINA 10.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WOZNUS.pdf

Zal_3_formularz_oferty-oswiadczenia_wykaz.docx

Zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Zal_nr_2_istotne-warunki_umowy.pdf

Zal_nr_3_formularz_oferty_wraz_z_oswiadczeniami.pdf

ZOA_271_No_14_20162016-OJS177-317861-pl.pdf

/ZOA271No142016.pdf

Odpoweidz_ZOA_271_No_14_2016.pdf

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  do przetargu  ogłoszonego dnia 13.05.2016 roku, ZOA-271/No/03 /2016 dotyczącym "Bezgotówkowej , sukcesywnej dostawie artykułów biurowych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego oraz szkolnych na potrzeby Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w 2016 roku".


ZAWIADOMIENIE o wyborze Wykonawcy do przetargu  ogłoszonego dnia 13.05.2016 roku, ZOA-271/No/03 /2016 dotyczącym "Bezgotówkowej , sukcesywnej dosatwie artykułów biurowych, orygionalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu biurowego oraz szkolnych na potrzeby Pomorskiej Wojeódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w 2016 roku".


ZAWIADOMIENIE o wyborze wykonawcy do przetargu  odłoszonego dnia 07.04.2016 rok, ZOA-271/NO/01/2016 dotyczącym "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych grupowych, dla młodzieży w wieku 18-24 lat"

ZAWIADOMIENIE  


 

Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego ZOA-271/No/02/2016 - bezgotówkowa, sukcesywna dostawa  artykułów  biurowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie prefabrykowanych do sprzętu   biurowego  na  potrzeby Pomorskiej  Wojewódzkiej  Komendy  Ochotniczych  Hufców Pracy w 2016 roku 

INFORMACJA


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, grupowych dla młodziezy w w ieku 18-24 lat, nieuczącej się i niepracującej, niezbędnych do utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, beneficjentów jednostek OHP.

INFORMACJA

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007