Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

OFERT Y PRACY: 

- w kraju  więcej...​        

- za granicą  więcej...


Praca w OHP

 

Aktualne oferty pracy zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej
 

 


Wolontariat w OHP

W celu stworzenia młodym ludziom szansy na zdobycie doświadczenia zawodowego, poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności ułatwiających znalezienie zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy realizują program pn. "Wolontariat w OHP".
W ramach programu zainteresowane osoby mogą podjąć pracę na zasadzie wolontariatu w jednostkach OHP. Wolontariat jest bezpłatny i realizowany jest na podstawie porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy OHP a każdym z wolontariuszy. Zakres wykonywanej pracy oraz okres, na jakim porozumienie zostaje zawarte, są ustalane indywidulanie z każdym kandydatem.
Warunkiem przyjęcia na wolontariat jest posiadanie udokumentowanego przygotowania merytorycznego w konkretnej dziedzinie związanej z działalnością OHP (dyplom ukończenia szkoły, certyfikat, świadectwo, itd.). Po zakończeniu współpracy wolontariuszowi wydawane są zaświadczenia i referencje dotyczące działań zrealizowanych na rzecz OHP.
W celu przystąpienia do programu należy złożyć aplikację zawierającą:

  • życiorys,
  • list motywacyjny,
  • ewentualne referencje,
  • formularz wolontariusza,
  • oświadczenie,
  • zaświadczenie uprawniające do pracy z młodzieżą (osoby nie posiadające takiego uprawnienia będą prowadziły zajęcia pod nadzorem pracownika Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży).

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać listownie na adres:
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Aleja Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk z dopiskiem „Wolontariat w OHP”.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się kontaktować z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 58 301-79-16 wew. 62.

 

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007