Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

 

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS

Od szkolenia do zatrudnienia-EFS kontynuacja

stawiam_logo-1024x132

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku w roku 2019 kontynuowała projekt pn.
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Spot promujący projekt "Od szkolenia do zatrudnienia"

 

 

Celem projektu:

 

była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

 

Termin zakończenia realizacji projektu:    31.12.2019 rok

 

Działania projektowe skierowane były do 90 osób biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane było przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

 

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyskała, podwyższyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Została jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

· indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym;

· warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

· kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na  dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia  ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy);

· warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty;

· staże zawodowe (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną);

· indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

 

Jednostki zaangażowane w realizację projektu

11-5 Hufiec Pracy w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

84-300 Lębork, ul. Bolesława Krzywoustego 1, pok. 230

tel./fax: 59 840 21 07, e-mail: 11-5hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Sylwia Kalamaszek

Opiekun grupy: Beata Kozakowska

 

11-7 Hufiec Pracy w Gdańsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

80-506 Gdańsk, ul. Dworska 27

tel./faks 58 341-39-36, e-mail 11-7hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Elżbieta Sądowska

Opiekun grupy: Angelika Kułakowska

 

 

11-16 Hufiec Pracy w Kwidzynie (1 grupa projektowa - 10 osób)

82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 25

tel./fax: 55 279 40 12, e-mail: 11-16hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Monika Miler

Opiekun grupy: Izabela Gąsiorowska

 

 

11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Piotr Wojciechowski

Opiekun grupy: Agnieszka Grzenkowicz

 

 

11-20 Hufiec Pracy w Bytowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

77-100 Bytów, ul. Wybickiego 2

tel./fax.: 59 822 50 84,  e-mail: 11-20hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Bożena Stadnik

Opiekun grupy: Magdalena Sławska

 

 

11-23 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

76-200 Słupsk, ul. Dunikowskiego 3

tel./fax: 59 844 19 59,  e-mail: 11-23hp@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Anna Kucharska

Opiekun grupy: Jolanta Piszko

 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

76-200 Słupsk, ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Julita Flakowicz

Opiekun grupy: Małgorzata Wysocka

 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

80-241 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 56

tel. 58 320 43 72, e-mail: ceipm.gdansk@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Monika Sotnik

Opiekun grupy: Joanna Siedzińska

 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gdyni (1 grupa projektowa - 10 osób)

81-304 Gdynia, ul. Śląska 51,

tel. 58 781-83-23,  fax 58 781-91-71 e-mail: mck.gdynia@ohp.pl

Koordynator lokalny projektu: Patrycja Kużel

Opiekun grupy: Wioletta Majewska

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007