Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

EFS

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017   -   30.11.2018

 

Projekt skierowany jest do 140 osób (84 kobiety i 56 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 17 osób.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 

 •  

wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

 •  

indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

 •  

grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

 •  

wsparcie psychologiczne,

 •  

kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,

 •  

kursy językowe dla 40% uczestników,

 •  

zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,

 •  

kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,

 •  

kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,

 •  

warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,

 •  

indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,

 •  

staż zawodowy,

 •  

kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

 

 

Zajęcia w ramach kursów prawa jazdy, podstawowych kursów komputerowych, kursów ECDL oraz kursów językowych przewidziane zostały dla niepełnej liczby uczestników jako zajęcia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osób, którym udział w  danej formie wsparcia będzie niezbędny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy językowe zostały zaplanowane dla 40% uczestników projektu, kursy ECDL - dla 20%, natomiast kursy dot. obsługi programów komputerowych – dla 50% uczestników projektu.

 

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" listopad 2017 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" grudzień 2017 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" styczeń 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" luty 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" marzec 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" kwiecień 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" maj 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" czerwiec 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" lipiec 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" sierpień 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" wrzesień 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" październik 2018 r.

Harmonogram działań "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" listopad 2018 r.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

 

11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator projektu: Wojciechowski Piotr – Komendant Hufca 11-19

Opiekun grypy: Małgorzata Piekarek

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grypy: Małgorzata Wysocka i Julita Flakowicz

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Magdalena Kamowska i Magdalena Pruszak

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Krzywoustego 1

tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Anna Wiśniewska – Rój

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Wojska Polskiego 1 

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Agnieszka Gappa

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Św. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Paula Ciecholińska

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Czerwony Dwór 25

tel. 58 320 43 72, e-mail: ceipm.gdansk@ohp.pl

Koordynator projektu: Lutowska Agnieszka - Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Empel

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Wzgórze Wolności 3

tel. 58 686 54 81, e-mail: ppp.kartuzy@ohp.pl

Koordynator projektu: Surmacewicz - Miłaszewska Hanna - Doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gdyni

Opiekun grupy: Justyna Leszk

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 8 a

tel. 58 532 19 15, e-mail: ppp.pelplin@ohp.pl

Koordynator projektu: Karolina Papieczka - Doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim

Opiekun grupy: Małgorzata Łepek

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Dorota Botkowska

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 16/17

tel. 58 532 18 79, e-mail: mck.gniew@ohp.pl

Koordynator projektu: Empel Magdalena – p.o. Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Emilia Szafraniec

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Reja 12

tel. 55 246 00 78, e-mail: mck.sztum@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek - Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Laura Lewandowska - Bachoń

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

 

Artykuły:

„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w Słupsku

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” w MCK Sztum

„Od szkolenia do zatrudnienia” w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pelplinie

"Od szkolenia do zatrudnienia" w 11-19 Hufcu Pracy

„Od szkolenia do zatrudnienia” - indywidualne porady zawodowe

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” w wejherowskim PPP

Grupowe poradnictwo zawodowe w Lęborku

"Od szkolenia do zatrudnienia" w Kartuzach

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w Kartuzach

Warsztaty z usamodzielnienia się w Lęborku

Zakończenie doradztwa zawodowego w CEiPM w Gdańsku

Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne w Chojnicach

Zapobiegamy depresji w Lęborku

Wsparcie psychologiczne w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia"

Grupowe wsparcie psychologiczne w Kartuzach

Wsparcie psychologiczne w słupskiej jednostce

Wsparcie psychologiczne w Wejherowie

"Od szkolenia do zatrudnienia" w Słupsku

"Od szkolenia do zatrudnienia" w słupskiej jednostce

Spotkanie z pośrednikiem pracy w Wejherowie

Metamorfozy w Lęborku

Zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kat. B

Kreowanie wizerunku w Wejherowie

Zajęcia praktyczne kursu prawa jazdy kat. B

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w Kartuzach

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączonego z usługą stylisty w Słupsku

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku

Warsztaty z kreowania wizerunku w Chojnicach

Kreowanie wizerunku w Sztumie

Beneficjenci projektu z 11-19 HP Słupsk na nauce jazdy

Kurs językowy w CEiPM w Słupsku

Kurs prawa jazdy w PPP Człuchów

Zajęcia z obsługi programów komputerowych w Wejherowie

Kurs języka angielskiego w Chojnicach

Kurs komputerowy w 11-19 Hufcu Pracy

Komputer nam nie straszny!

 

Kursy zawodowe w Chojnicach

 

Kurs zawodowy w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku

 

Część praktyczna kursu "Magazynier z obsługą wózka widłowego"

 

Kursy zawodowe w Kartuzach

 

Kurs Operator Maszyn CNC w MCK Chojnice

 

Realizacja staży zawodowych w PPP Człuchów

 

Kontrola staży zawodowych w PPP Człuchów

 

Kontrola staży zawodowych w MCK Lębork

 

Staż zawodowy w 11-19 Hufcu Pracy

 

Staże zawodowe w Kartuzach

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007