Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

0001a

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt
pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 • Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)

 • Okres realizacji projektu: 01.09.2017   -   31.08.2018

Projekt skierowany jest do 140 osób (84 kobiety i 56 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 17 osób.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • kursy językowe dla 40% uczestników,
 • zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

 

Zajęcia w ramach kursów prawa jazdy, podstawowych kursów komputerowych, kursów ECDL oraz kursów językowych przewidziane zostały dla niepełnej liczby uczestników jako zajęcia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osób, którym udział w  danej formie wsparcia będzie niezbędny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy językowe zostały zaplanowane dla 40% uczestników projektu, kursy ECDL - dla 20%, natomiast kursy dot. obsługi programów komputerowych – dla 50% uczestników projektu.

 

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

 1. 11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator projektu: Wojciechowski Piotr – Komendant Hufca 11-19

Opiekun grypy: Małgorzata Piekarek

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grypy: Małgorzata Wysocka i Celina Kuźnicka

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Magdalena Kamowska i Magdalena Pruszak

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku (1 grupa projektowa - 10 osób)

                         ul. Krzywoustego 1

                         tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Anna Wiśniewska - Rój

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Wojska Polskiego 1 

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Agnieszka Gappa

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Św. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Paula Ciecholińska

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim (2 grupy projektowe po 10 osób)

ul. Polskich Kolejarzy 4

tel. 58 305 43 78, e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Dorota Botkowska, Anna Schindler

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 8 a

tel. 58 532 19 15, e-mail: ppp.pelplin@ohp.pl

Koordynator projektu: Malinowska Katarzyna Pośrednik pracy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Małgorzata Łepek

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Stańczak - Łepek

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa - 10 osób)

Plac Grunwaldzki 16/17

tel. 58 532 18 79, e-mail: mck.gniew@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Emilia Szafraniec

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa - 10 osób)

ul. Reja 12

tel. 55 246 00 78, e-mail: mck.sztum@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Empel

 

Beneficjentem projektu jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która realizuje projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim. 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007