Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Obudź swój potencjał 
 
obudz

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt
pn. „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem – osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016r. do 30.04.2017r.

Projekt skierowany jest do 180 osób (108 kobiet i 72 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego.Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 25 osób.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • podstawowy kurs komputerowy dla 10% uczestników,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 20% uczestników,
 • kurs przedsiębiorczości dla 10% uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach

ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku

                         ul. Krzywoustego 1

                         tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Urszula Papoń – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ
w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie

Wojska Polskiego 1 

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie

ul. Św. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Flakowicz Julita – Specjalista ds. programów

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim

ul. Polskich Kolejarzy 4

tel. 58 305 43 78, e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Kartuzach

ul. Wzgórze Wolności 3

tel. 58 686 54 81, e-mail: ppp.kartuzy@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie

ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Kościerzynie

ul. Krasickiego 4

tel. 58 680 00 90, e-mail: mck.koscierzyna@ohp.pl

Koordynator projektu: Bukowicz Beata – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ w Gdyni

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu co najmniej
  54 os.

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej do osiągnięcia przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy:

 • Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu na poziomie co najmniej 17%,
 • Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu na poziomie co najmniej 48%,
 • Odsetek pozostałych uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu
  na poziomie co najmniej 43%.

Beneficjentem projektu jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która realizuje projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy
w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Łączna wartość projektu do realizacji w powyższych województwach wynosi 16 052 000,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 13 528 625,60 zł.

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Unii Europejskiej pn. „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - EFS"  -  SIERPIEŃ  2016

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "Obudź swój potencjał - EFS" miesiąc Grudzień 2016 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "Obudź swój potencjał - EFS" miesiąc Styczeń 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA"Obudź swój potencjał - EFS" miesiąc Luty 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA"Obudź swój potencjał - EFS" miesiąc Marzec 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA"Obudź swój potencjał - EFS" miesiąc Kwiecień 2017 POMORSKA WK OHP

ARTYKUŁY

„Obudź swój potencjał - EFS” w Pruszczu Gdańskim

Kartuzy- „Obudź swój Potencjał- EFS”

"Obudź swój potencjał-EFS" – I etap już za nami

Słupsk – Obudź swój potencjał

Obudź Swój Potencjał- MCK w Kościerzynie

„Obudź swój potencjał” w Wejherowie

Zakończono pierwszy etap - „Obudź swój potencjał- EFS”

„Obudź swój potencjał- EFS” - Kartuzy

"Obudź swój potencjał"- Zajęcia z doradcą zawodowym

Wejherowo: „Obudź swój potencjał - EFS”

Obudź swój potencjał - indywidualne porady zawodowe

Projekt „Obudź swój potencjał” w Chojnicach

Akcja Aktywizacja w Kwidzynie

"Obudź swój potencjał"

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007