Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

powórt do wykazu jednostek opiekuńczo - wychowawczych

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TCZEWIE

ADRES:
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew 
tel. faks: 58 531-56-44

e-mail: osiw.tczew@ohp.pl

Kierownik: Janusz Więcek

FB logo


Lokalizacja:


1. Formy kształcenia
a) Przyuczenie do zawodu (gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy) w zawodach:
  - sprzedawca,
  - kucharz,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  - ogrodnik,
  - fryzjer,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
  - blacharz samochodowy,
  - elektryk,
  - elektromechanik,
  - murarz - tynkarz,
  - lakiernik,
  - stolarz;
 

Obecenie nasi uczestnicy uczą się w:

- Gimnazjum nr 5 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew,

- Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA" Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, ul. Warsztatowa 4, 83-110 Tczew.

 

b) Nauka zawodu (zasadnicza szkoła  zawodowa):
  - cukiernik,
  - kucharz,
  - fryzjer,
  - sprzedawca,
  - stolarz,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
 

Obecnie nasi uczestnicy uczą się w:

- Centrum Kształcenia Zawodowego "NAUKA" Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Warsztatowa 4, 83-110 Tczew.

 

 1. OSiW oferuje:
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • całodzienne wyżywienie,
  • opiekę wychowawczą,
  • opiekę psychologa,
  • własne warsztaty szkoleniowe, które kształcą w zawodzie kucharz, cukiernik i ogrodnik,
  • atrakcyjnie zorganizowany czas wolny,
  • koła zainteresowań: plastyczne, komputerowe, turystyczne, języka angielskiego,
  • świetlicę wyposażoną w stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, sprzęt nagłaśniający,
  • salą komputerową,
  • siłownię,
  • strzelnicą do broni pneumatycznej,

  W ośrodku działa:
  • Uczniowski Klub Sportowy,
  • Punkt Interwencji Kryzysowej,
  • Klub Absolwenta,
  • Klub Aktywnych,
  • Koło Ligi Strzeleckiej
  • Punkt Pośrednictwa Pracy

  W niewielkiej odległości od ośrodka znajduje się basen,  korty tenisowe, kręgielnia oraz kompleks boisk, z których uczestnicy mogą korzystać w ramach organizowanych zajęć.

 

 

 

 powrót do wykazu jednostek opiekuńczo - wychowawczych

 

         

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007