Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

Młodzieżowe Centra Kariery są, w uzupełnieniu do Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, stacjonarnymi placówkami poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży. Wypełniają one luki terytorialne w rozlokowaniu tego typu jednostek na terenie kraju.

Merytoryczne aspekty ich działania obejmują:

 • poradnictwo i informację zawodową: usługi doradcze i informacyjne, projektowanie indywidualnych planów działania,
 • przedsiębiorczość,
 • pośrednictwo pracy (nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, organizację targów i giełd pracy oraz innych zbiorowych przedsięwzięć,
 • przyczyniających się do nawiązania kontaktów z pracodawcami),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy i szkolenia,
 • opracowywanie i aktualizowanie lokalnej informacji edukacyjno-zawodowej.

Szczegółowe cele działalności MCK to między innymi:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego,|
 • aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania, szkolenia oraz rynku pracy,
 • nauka technik autoprezentacji,
 • kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości,
 • mini-wykłady na temat poszukiwania pracy przez Internet, zakładania własnej firmy,
 • przeprowadzanie indywidualnych badań uzdolnień i zainteresowań,
 • gromadzenie aktualnych ofert pracy od pracodawców,
 • informacja o ofertach pracy dla osób poszukujących pracy.

Docelowe grupy odbiorców usług Młodzieżowych Centrów Kariery to przede wszystkim młodzi ludzie poszukujący pracy lub informacji na temat możliwości zdobycia zatrudnienia. Są to:

 • bezrobotni i osoby poszukujące pracy do 25 r. ż.,
 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
 • podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych itp.,
 • penitencjariusze opuszczający zakłady poprawcze i karne,
 • żołnierze kończący służbę,
 • uczniowie i studenci zainteresowani podjęciem krótkoterminowego zatrudnienia.

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY W POMORSKIEJ WK OHP
 

NOWY DWÓR GDAŃSKI
Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./faks 55 247 38 98
e-mail:
mck.nowydwor@ohp.pl
Doradca zawodowy: wakat

GDYNIA
ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia
tel. 58 781-83-23,  fax 58 781-91-71
e-mail:
mck.gdynia@ohp.pl
Doradca zawodowy: wakat

Pośrednicy pracy: Sylwia Bara, Wioletta Majewska

Jednostki MCK utworzone w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i funkcjonujące w ramach utrzymania jego rezultatów:

STAROGARD GDAŃSKI
ul. Hallera 19A, 83-200 Starogard Gdański
tel./faks 58 532-16-73
e-mail:
mck.starogardgdanski@ohp.pl
Doradca zawodowy - stażysta: Karolina Papieczka
Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

BYTÓW
ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów
tel./faks 59 721-24-77
e-mail:
mck.bytow@ohp.pl
Doradca zawodowy: Lucyna Błaszkowksa
Harmonogram działań w III kwartale 2018 r.

GNIEW
ul. Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew
tel./faks 58 532-18-79
e-mail:
mck.gniew@ohp.pl
Doradca zawodowy: Emilia Szafraniec
Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

LUZINO
ul. Mickiewicz 22, 84-242 Luzino
tel./faks 58 572-37-05
e-mail:
mck.luzino@ohp.pl
Doradca zawodowy: Agnieszka Czyżewska-Kilimnik
Harmonogram działań w II kwartale 2018 r.

SZTUM
ul. Reja 12, 82-400 Sztum
tel./faks 55 246-00-78
e-mail:
mck.sztum@ohp.pl
Doradca zawodowy - stażysta: wakat 

KOŚCIERZYNA
Ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel./faks 58 680-00-90
e-mail:
mck.koscierzyna@ohp.pl
Poradnictwo zawodowe:

Doradca zawodowy - stażysta : Joanna Leśkiewicz
Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

Pośrednictwo pracy:
Pośrednik pracy - stażysta: Katarzyna Grela

Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

Kursy i szkolenia:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta: Joanna Zielińska

PRUSZCZ GDAŃSKI
Ul. Polskich Kolejarzy 4, 83-000 Pruszcz Gdański
tel./faks 58 305-43-78
e-mail:
mck.pruszcz@ohp.pl
Poradnictwo zawodowe:
Doradca zawodowy - stażysta / asystent EURES: Iwona Sabała

Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.
Pośrednictwo pracy:
Pośrednik pracy - stażysta: Rafał Niedźwiecki

Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

MIASTKO
Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko
tel./faks 59 822 56 27
e-mail: mck.miastko@ohp.pl

Doradca zawodowy: Izabela Włodarczyk 

Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

CHOJNICE
Ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice
tel./faks 52 334 34 84
e-mail:
mck.chojnice@ohp.pl
Pośrednictwo pracy:
Pośrednik pracy - stażysta: Magdalena Pruszak

Kursy i szkolenia:
Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta: Magdalena Kamowska
Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

LĘBORK
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./faks 59 841-26-61
e-mail:
ppp.lebork@ohp.pl
Pośrednik pracy: Anna Wiśniewska-Rój
Harmonogram działań w IV kwartale 2018 r.

Doradca zawodowy: Katarzyna Bigus

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007