Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

Młodzieżowe Centra Kariery są, w uzupełnieniu do Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, stacjonarnymi placówkami poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży. Wypełniają one luki terytorialne w rozlokowaniu tego typu jednostek na terenie kraju.

Merytoryczne aspekty ich działania obejmują:

 • poradnictwo i informację zawodową: usługi doradcze i informacyjne, projektowanie indywidualnych planów działania,
 • przedsiębiorczość,
 • pośrednictwo pracy (nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, organizację targów i giełd pracy oraz innych zbiorowych przedsięwzięć,
 • przyczyniających się do nawiązania kontaktów z pracodawcami),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy i szkolenia,
 • opracowywanie i aktualizowanie lokalnej informacji edukacyjno-zawodowej.

Szczegółowe cele działalności MCK to między innymi:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego,|
 • aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania, szkolenia oraz rynku pracy,
 • nauka technik autoprezentacji,
 • kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości,
 • mini-wykłady na temat poszukiwania pracy przez Internet, zakładania własnej firmy,
 • przeprowadzanie indywidualnych badań uzdolnień i zainteresowań,
 • gromadzenie aktualnych ofert pracy od pracodawców,
 • informacja o ofertach pracy dla osób poszukujących pracy.

Docelowe grupy odbiorców usług Młodzieżowych Centrów Kariery to przede wszystkim młodzi ludzie poszukujący pracy lub informacji na temat możliwości zdobycia zatrudnienia. Są to:

 • bezrobotni i osoby poszukujące pracy do 25 r. ż.,
 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
 • podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych itp.,
 • penitencjariusze opuszczający zakłady poprawcze i karne,
 • żołnierze kończący służbę,
 • uczniowie i studenci zainteresowani podjęciem krótkoterminowego zatrudnienia.

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY W POMORSKIEJ WK OHP
 

NOWY DWÓR GDAŃSKI
ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./faks 55 247 38 98
e-mail: mck.nowydwor@ohp.pl
Doradca zawodowy: Magdalena Kubacka
Pośrednik pracy: Małgorzata Bania

GDYNIA
ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia
tel. 58 781-83-23,  fax 58 781-91-71
e-mail: mck.gdynia@ohp.pl
Doradca zawodowy: Wioletta Majewska
Pośrednicy pracy: Sylwia Bara, Barbara Mordawska-Tarka

STAROGARD GDAŃSKI
ul. Osiedle 60-lecia ONP 14, 83-200 Starogard Gdański
tel./faks 58 532-16-73
e-mail: mck.starogardgdanski@ohp.pl
Doradca zawodowy: Michał Kamiński
Pośrednik pracy: Sylwia Jaworska

BYTÓW
ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów
tel./faks 59 721-24-77
e-mail: mck.bytow@ohp.pl
Doradca zawodowy: Lucyna Błaszkowska
Pośrednik pracy: wakat

PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański
tel./faks 58 305-43-78
e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl
Doradca zawodowy / asystent EURES: Iwona Sabała
Pośrednik pracy: Stanisława Grzelczak

LĘBORK
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
tel./faks 59 841-26-61
e-mail: mck.lebork@ohp.pl
Doradca zawodowy: Katarzyna Bigus
Pośrednik pracy: wakat

WEJHEROWO
ul. Pucka 12, 84-200 Wejherowo
tel./faks 58 672-18-68
e-mail: mck.wejherowo@ohp.pl
Doradca zawodowy: wakat
Pośrednik pracy: Paula Kaszczyszyn

CZŁUCHÓW
ul. Kusocińskiego 4, 77-300 Człuchów
tel./faks 59 834-33-19
e-mail: mck.czluchow@ohp.pl
Doradca zawodowy: Magdalena Kamowska
Pośrednik pracy: Magdalena Pruszak

TCZEW
ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew
tel./faks 58 531-64-62
e-mail: mck.tczew@ohp.pl
Doradca zawodowy: Anna Kreft
Pośrednik pracy: Lucyna Jabłońska

KWIDZYN
ul. Piłsudskiego 45, 82-500 Kwidzyn
tel./faks 55 261-03-08
e-mail: mck.kwidzyn@ohp.pl
Doradca zawodowy: wakat
Pośrednik pracy: Karolina Tarnosch

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007