Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

Realizowane zadania:

 • prowadzenie zajęć grupowych, porad indywidualnych,
 • udzielanie informacji zawodowych,
 • udzielanie informacji na temat rynku pracy,
 • organizowanie szkoleń, treningów i kursów umiejętności,
 • udzielanie informacji o możliwych ścieżkach kształcenia,
 • nauczanie metod planowania kariery w celu nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Wszyscy doradcy zawodowi MCIZ posiadają wykształcenie kierunkowe z zakresu doradztwa zawodowego. Służą pomocą i skuteczną poradą na miejscu, w siedzibach MCIZ oraz w formie mobilnej na zaproszenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji samorządowych i pozarządowych, zajmujących się problematyką młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Mobilne Centrum dociera wszędzie tam, gdzie utrudniony jest dostęp do zasobów i usług poradnictwa zawodowego, m.in. na obszary wiejskie, do małych miast i gmin. Współpracuje z regionalnymi i lokalnymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy, szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, jednostkami OHP, Zakładami Karnymi, Fundacjami.

Korzyści wynikające z dostępu do usług MCIZ:

 • połączenie w jednym miejscu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej,
 • pomoc w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, 
 • umiejętność aktywnego, elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • wsparcie umożliwiające dopasowanie własnego potencjału intelektualnego i zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • dostęp do informacji edukacyjno-zawodowej, multimedialnych programów komputerowych,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienie bądź uruchomienia własnej działalności gospodarczej,
 • możliwość korzystania z narzędzi służących do badania predyspozycji zawodowych.

Terminy porad indywidualnych oraz spotkań grupowych prosimy ustalać wcześniej z pracownikami Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej.

Wszystkie informacje udzielane są bezpłatnie

 

 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
80-241 GDAŃSK, Aleja Grunwaldzka 56
tel. 58 320 43 72, tel. kom. 887 873 130, fax: 58 301 80 31 
e-mail:
mciz.gdansk@ohp.pl

Doradcy zawodowi: Lutowska Agnieszka, Sądowska Elżbieta

Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Joanna Zielińska

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
76-200 SŁUPSK, ul. Dunikowskiego 3
tel. 59 843 21 95, fax: 59
840 35 71
e-mail: mciz.slupsk@ohp.pl

Doradcy zawodowi: Matis Anna, Bohdziewicz Wioletta

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007