Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

               

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 


KOMUNIKATY

Komunikat o udziale Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w programie praktyk w administracji rządowej w 2016 roku

 

praktyki_-_logo_0 Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:
 

 

1. PRAKTYKANT NA STANOWISKU PRACOWNIK BIUROWY DO SPRAW REFUNDACJI w Gdańsku

2. PRAKTYKANT NA STANOWISKU PRACOWNIK BIUROWY DO SPRAW REFUNDACJI w Słupsku

3. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA w Słupsku

4. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW WYCHOWANIA w Człuchowie

5. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA w Lęborku

6. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA w Kwidzynie

7. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA w Bytowie

8. PRAKTYKANT NA STANOWISKU DO SPRAW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA w Gdyni

9. PRAKTYKANT NA STANOWISKU PRACOWNIK BIUROWY DZIAŁU SZKOLEŃ w Tczewie

 

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 58 305-43-78 oraz adresem mailowym: praktyki.pomo@ohp.pl.


Pomorska Wojewódzka Komenda OHP przypomina o terminowym składaniu wniosków finansowych o refundację, zgodnie z umową zawartą z OHP. Pomocą w wypełnianiu wniosków służą pracownicy działów refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Wojewódzkiej Komendy OHP.
Informujemy, że  zgodnie z obowiązującym   stanem  prawnym (Dz. U. Nr 235, poz. 1601 z 2008 roku) ostateczna data zawarcia umowy o refundację to 31 grudnia 2013 roku, natomiast  ostatecznym terminem, w którym może być wypłacona refundacja jest 31 lipca 2016 roku.
Pracodawcy, u których przygotowanie zawodowe nie skończy się w terminie umożliwiającym wypłatę refundacji do 31 lipca 2016 r., nie będą mieli możliwości ubiegania się o refundacją po tym terminie.
Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte w 2013 r. na 3 letni okres kształcenia winny zakończyć się do końca czerwca 2016 r. tak, aby mogli Państwo opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2016 r. i złożyć wniosek o wypłatę refundacji przed końcem 31 lipca 2016 r.


Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas w Warszawie:
Ośrodek jest placówką niepubliczną dla dziewcząt posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym, w wieku od siedmiu lat do ukończenia nauki (maksymalnie do 24 roku życia). Główym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanek do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Ośrodek zapewnia wychowankom między innymi:
- całodobową opiekę,
- bezpłatny dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką osoby dorosłej,
- pełną opiekę podopiecznym pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- pomoc w procesie edukacji,
- dbałość o rozwój duchowy i osobowy,
- wsparcie rozwoju emocjonalnego w oparciu o „system rodzinkowy”,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogów i opiekunów.

Podopieczne Ośrodka zakwaterowane są w 2 i 3 osobowych pokojach. Placówka posiada świetlicę, pracownię komputerową, fryzjerską i plastyczną. W Ośrodku prowadzone są zajęcia aktywizujące: teatralne, muzyczne, plastyczne, kulturalne, sportowe i prace w ogrodzie, umożliwiające rozwój umiejętności i zainteresowań.
Bliższe informacje o Ośrodku dostępne są na stronie internetowej
www.warszawa-praga.caritas.pl


Skargi i wnioski w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przyjmowane i rozpatrywane są na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5 poz. 46)
Tryb organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta Nr 32/ZKKiR z dnia 9 września 2014 roku

Wojewódzki Komendant OHP (lub Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP) w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.30.


Szanowni Pracodawcy, w celu usprawnienia i zapewnienia Państwu jak najefektywniejszej obsługi w zakresie refundacji, uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy nastrępujące zmiany w zakresie obsługi telefonicznej:

 • w godzinach od 7.45 do 14.00 ogólne informacje dotyczące refundacji udzielane będą pod numerem telefonu 58 301-79-16 wewn. 25 
 • w godzinach od 14.00 do 15.45 prosimy dzwonić na poniższe numery telefonów: 
  • w sprawie składania wniosków:
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Gdańsk: 58 301-39-64
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Słupsk: 59 843-21-95
  • w sprawie zawierania umów o refundację:
   58 301-48-65 wewn. 23,
   58 301-39-64 wewn. 23,
  • sprawie realizacji wypłat:
    58 301-48-65 wewn. 24, 
    58 301-39-64 wewn. 24; 

 

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007