Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

PROJEKTY REALIZOWANE

AKCJA AKTYWIZACJA

 

Akcja A

 

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt
pn. „Akcja aktywizacja – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem – osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.03.2016r. do 31.08.2017r.

Projekt skierowany jest do 180 osób (94 kobiety i 86 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia,
nie uczących się i nie szkolących w wieku 15-24 lata, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na grupy projektowe, ze względu na wiek oraz status na rynku pracy:

 • I grupa (15-17 lat) – z racji wieku to osoby bierne zawodowo, zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy
  z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. Grupa I została podzielona
  na dwie grupy wiekowe: grupa IA – 15-16 lat oraz grupa IB – 16-17 lat. Przewidywana
  do wsparcia liczba uczestników w grupie IA – 40 osób (16 kobiet i 24 mężczyzn), zaś w grupie IB – 30 osób (12 kobiet i 18 mężczyzn).
 • II grupa (18-24 lata) – to osoby bierne zawodowo, nie uczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe nie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy
  i gwarantujących udany start życiowy. Przewidywana do wsparcia liczba uczestników w grupie II – 110 osób (66 kobiet i 44 mężczyzn).

Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie
to minimum 25 osób.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC WRZESIEŃ 2016 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓLOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" II gr_LISTOPAD 2016 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓLOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" I B_LISTOPAD 2016 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC STYCZEŃ 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC LUTY 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIAC MARZEC 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC KWIECIEŃ 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC MAJ 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC CZERWIEC 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC LIPIEC 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC SIERPIEŃ 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 POMORSKA WK OHP

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" MIESIĄC LISTOPAD 2017 POMORSKA WK OHP

Działania przewidziane do realizacji w projekcie w:

 • Grupie IA:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kursy językowe.

Wsparcie dodatkowe uczestników: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz zakup wyprawki edukacyjnej.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy IA:

 1. 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku

ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Wojciechowski Piotr – Komendant 11-19 HP

 1. 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 844 19 59, e-mail: 11-23hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Biechońska Bogumiła – Komendant 11-23 HP

 1. 11-5 Hufiec Pracy w Lęborku

ul. Bolesława Krzywoustego 1

tel. 59 840 21 07, e-mail: 11-5hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Kalamaszek Sylwia – Komendant 11-5 HP

 1. 11-16 Hufiec Pracy w Kwidzynie

ul. Piłsudskiego 25

tel. 55 279 40 12, e-mail: 11-16hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Tadajewski Roman – Komendant 11-116 HP

 • Grupie IB:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników.

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu
na zajęcia, stypendium w trakcie odbywania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy IB:

 1. 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku

ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 844 19 59, e-mail: 11-23hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Biechońska Bogumiła – Komendant 11-23 HP

 1. 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie

ul. Wybickiego 2

tel. 59 822 50 84, e-mail: 11-20hp@ohp.pl  

Koordynator lokalny: Gajewska Katarzyna – Komendant 11-20 HP

 1. 11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 31

tel. 55 247 35 76 , e-mail: 11-18hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Głodnicka Patrycja – Komendant 11-18 HP

 • Grupie II:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 30% uczestników,
 • kurs przedsiębiorczości dla 10% uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy II:

 1. 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku

ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Wojciechowski Piotr – Komendant 11-19 HP

 1. 11-5 Hufiec Pracy w Lęborku

ul. Bolesława Krzywoustego 1

tel. 59 840 21 07, e-mail: 11-5hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Kalamaszek Sylwia – Komendant 11-5 HP

 1. 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni

ul. Zamenhofa 15

tel. 58 661 30 26, e-mail: 11-12hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Murawko Małgorzata – Komendant 11-12 HP

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Malborku

ul. Plac Słowiański 5

tel. 55 261 03 08, e-mail: ppp.malbork@ohp.pl

Koordynator lokalny: Malinowska Katarzyna – Pośrednik Pracy w CEiPM
w Gdańsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim

ul. Osiedle 60 – lecia ONP 14

tel. 58 532 16 73, e-mail: mck.starogardgdanski@ohp.pl

Koordynator lokalny: Trzosowski Jerzy – Komendant 11-4 HP w Starogardzie Gdańskim

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Rumii

ul. Świętojańska 11

tel. 58 303 26 83, e-mail: ppp.rumia@ohp.pl

Koordynator lokalny: Bara Sylwia – Pośrednik pracy w MCK w Gdyni

 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie

ul. Sobieskiego 10

tel. 58 531 56 44, e-mail: osiw.tczew@ohp.pl

Koordynator lokalny: Więcek Janusz – Kierownik OSiW w Tczewie

 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie

ul. Kusocińskiego 4

tel. 59 834 33 39, e-mail: osiw.czluchow@ohp.pl

Koordynator lokalny: Mazurek Krzysztof – Kierownik OSiW w Człuchowie

 1. 11-4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim

ul. Osiedle 60 – lecia ONP 14

tel. 58 775 30 65, e-mail: 11-4hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Trzosowski Jerzy – Komendant 11-4 HP w Starogardzie Gdańskim

 1. 11-7 Hufiec Pracy w Gdańsku

ul. Dworska 27

tel. 58 341 39 36, e-mail: 11-7hp@ohp.pl

Koordynator lokalny: Nalepa Szymon – Komendant 11-7 HP

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego do osiągnięcia przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu co najmniej
  54 os.

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej do osiągnięcia przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy:

 • Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu na poziomie co najmniej 17%,
 • Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu na poziomie co najmniej 48%,
 • Odsetek pozostałych uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po opuszczeniu projektu
  na poziomie co najmniej 43%.

Beneficjentem projektu jest Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która realizuje projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy
w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

 

Łączna wartość projektu do realizacji w powyższych województwach wynosi 14 586 757,50 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 12 420 855,74 zł.

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Unii Europejskiej pn. „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Alicja Otto

a.otto@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44

 

ARTYKUŁY

„Akcja Aktywizacja- EFS” w Lęborku


 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007