Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 

  

AKCJA AKTYWIZACJA

 

Akcja A

 

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku zrealizowała projekt
pn. „Akcja aktywizacja – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem – osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.03.2016r. do 30.11.2017r.

Projekt skierowany został do 180 osób (94 kobiety i 86 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 15-24 lata, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na grupy projektowe, ze względu na wiek oraz status na rynku pracy:

 • I grupa (15-17 lat) – z racji wieku to osoby bierne zawodowo, zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się. Grupa I została podzielona
  na dwie grupy wiekowe: grupa IA – 15-16 lat oraz grupa IB – 16-17 lat. 
 • II grupa (18-24 lata) – to osoby bierne zawodowo, nie uczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe nie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. 

W projekcie wzieło udział 21 osób z niepełnosprawnościami, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. 

 

Działania zrealizowane w projekcie:

 • Grupie IA:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
 • kursy językowe.

Wsparcie dodatkowe uczestników: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz zakup wyprawki edukacyjnej.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy IA:

 1. 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku

                   Koordynator lokalny: Wojciechowski Piotr – Komendant 11-19 HP

 1. 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku

                   Koordynator lokalny: Biechońska Bogumiła – Komendant 11-23 HP

 1. 11-5 Hufiec Pracy w Lęborku

                   Koordynator lokalny: Kalamaszek Sylwia – Komendant 11-5 HP

 1. 11-16 Hufiec Pracy w Kwidzynie

                   Koordynator lokalny: Tadajewski Roman – Komendant 11-116 HP

 • Grupie IB:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników.

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium w trakcie odbywania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy IB:

 1. 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku

                   Koordynator lokalny: Biechońska Bogumiła – Komendant 11-23 HP

 1. 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie

                   Koordynator lokalny: Gajewska Katarzyna – Komendant 11-20 HP

 1. 11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

                   Koordynator lokalny: Głodnicka Patrycja – Komendant 11-18 HP

 • Grupie II:
 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,
 • kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 30% uczestników,
 • kurs przedsiębiorczości dla 10% uczestników,
 • indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,
 • staż zawodowy,
 • kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Jednostki zaangażowane w realizację projektu dla uczestników grupy II:

 1. 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku

                   Koordynator lokalny: Wojciechowski Piotr – Komendant 11-19 HP

 1. 11-5 Hufiec Pracy w Lęborku

                   Koordynator lokalny: Kalamaszek Sylwia – Komendant 11-5 HP

 1. 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni

                   Koordynator lokalny: Murawko Małgorzata – Komendant 11-12 HP

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Malborku

                   Koordynator lokalny: Malinowska Katarzyna – Pośrednik Pracy w CEiPM w Gdańsku

 1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Starogardzie Gdańskim

                   Koordynator lokalny: Trzosowski Jerzy – Komendant 11-4 HP w Starogardzie Gdańskim

 1. Punkt Pośrednictwa Pracy w Rumii

                   Koordynator lokalny: Bara Sylwia – Pośrednik pracy w MCK w Gdyni

 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie

                   Koordynator lokalny: Więcek Janusz – Kierownik OSiW w Tczewie

 1. Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie

                   Koordynator lokalny: Mazurek Krzysztof – Kierownik OSiW w Człuchowie

 1. 11-4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim

                   Koordynator lokalny: Trzosowski Jerzy – Komendant 11-4 HP w Starogardzie Gdańskim

 1. 11-7 Hufiec Pracy w Gdańsku

                   Koordynator lokalny: Nalepa Szymon – Komendant 11-7 HP

Beneficjentem projektu była Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, która zrealizowała projekt przy współpracy Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy w 6 województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Łączna wartość projektu do realizacji w powyższych województwach wynosi 14 586 757,50 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 12 420 855,74 zł.

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy Unii Europejskiej pn. „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Koordynator wojewódzki projektu: Alicja Otto

 

 

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007