Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

 

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

ROZWÓJ ZAWODOWY

 

W strukturze Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP działają jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową. Są nimi dwa Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM):

  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku   Więcej...
  • Centrum Edukacji i Pracy Mlodzieży w Słupsku   Więcej...

oraz podlegające pod nie:

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi działalności OHP na rzecz rozwoju zawodowego.

 

Działalność na rzecz rozwoju zawodowego realizowana jest na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 149, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  (Dz.U. z 2011 Nr 155 poz. 920), 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2014 poz. 865),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 poz. 232 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 7)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007