POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

  

    

WIZYTA PREZESA POMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF W POMORSKIEJ WK OHP

08.04.201114:20

Marcin

W dniu 08 kwietnia w siedzibie Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezesa Pomorskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pana Marka Monety i Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Komendy Pani Renaty Karpisiak-Rokickej.  W spotkaniu uczestniczyły również Koordynator zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Pani Aniela Wójcicka oraz koordynator zespołu ds. kształcenia i wychowania Magda Okrzes.

Było to robocze spotkanie mające na celu ostateczne ustalenie płaszczyzny współpracy między związkiem TKKF i Komendą Pomorską w obszarze prewencji patologii społecznych opartej na krzewieniu aktywności ruchowej, rozwoju działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej młodzieży OHP. W trakcie spotkania Pani Komendant szczegółowo zapoznała pana Prezesa z działalnością Pomorskiej Komendy i jej jednostkami organizacyjnymi, a Pan Moneta przedstawił konkretne zakresy działalności Pomorskiego Związku TKKF i stowarzyszonych jednostek, w których współpraca może zostać nawiązana praktycznie „od zaraz”. Płaszczyzną współpracy może być tak realizowanie wspólnych projektów i programów profilaktycznych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE, pomoc w szkoleniu kadry OHP w ramach kursów instruktorskich, animatorów sportu i innych, jak i wykorzystanie bazy PWK do realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych, rekreacyjnych i szkoleniowych.  Efektem dzisiejszego spotkania jest uzgodnienie treści ramowego porozumienia, które zostanie podpisane 18 kwietnia 2011r. w trakcie uroczystości otwarcia i przekazania do użytkowania, uczestnikom ŚHP 11-1 w Tczewie, siłowni i strzelnicy sportowej.

 

Fot. 1. W trakcie spotkania Prezeza ZK TKKF i Komendant PWK OHP ustalono płaszczyznę współpracy m.in. w obszarze rozwoju działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

 

Autor tekstu i zdjęć: Magda Okrzes

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007