Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

 


POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: (58) 301 79 16

pomorska@ohp.pl


 WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP

mgr Adam Matuszewski

tel. 58 301-79-16
pomorska@ohp.pl


ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA OHP

mgr Szymon Nalepa

tel. 58 301-79-16
pomorska@ohp.pl


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Kornacka

tel. 58 301 79 16 wew. 51

k.kornacka@ohp.plDYREKTOR BIURA
mgr Beata Rybicka

tel. 58 301 79 16 wew. 52

b.rybicka@ohp.plp.o. KIEROWNIK ZESPOŁU 
ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Alicja Otto

tel. 58 301 79 16 wew. 44
a.otto@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KADR

Agnieszka Ścibior

tel./fax: 58 301 81 35 wew. 62
kadry@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA

 

tel. 58 301-79-16 wew. 53

pomorska.zkiw@ohp.pl


 

RZECZNIK PRASOWY POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

mgr Daniel Szymanowski

tel. 58 301-79-16 wew. 64

rzecznik.pomorska@ohp.pl

 DUSZPASTERZ POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
ks. Zdzisław Dmuchała

 


 

 

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP stanowią:

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007