Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

 


POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Aleja Grunwaldzka 56
80-241 Gdańsk
tel./fax: (58) 301 79 16

pomorska@ohp.pl


 WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP

Adam Matuszewski

tel. 58 301-79-16

pomorska@ohp.pl


ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA OHP

Szymon Nalepa

tel. 58 301-79-16

pomorska@ohp.pl


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Kornacka

tel. 58 301 79 16 wew. 51

k.kornacka@ohp.pl


 

p.o. KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ

Monika Cieślak

tel. 58 301 79 16 wew. 25

m.cieslak@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU DS. ORGANIZACJI, ADMINISTRACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Beata Rybicka

tel. 58 301 79 16 wew. 52

b.rybicka@ohp.plp.o. KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWCH

Alicja Otto

tel. 58 301 79 16 wew. 44

a.otto@ohp.pl


KIEROWNIK ZESPOŁU DS. KADR I PŁAC
 

 

tel./fax: 58 301 79 16 wew. 62

kadry@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Sylwia Jankowska

tel. 58 301-79-16 wew. 53

pomorska.zkiw@ohp.pl


p.o. KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I REFUNDACJI
PEŁNOMOCNIK DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Daniel Szymanowski

tel. 58 301-79-16 wew. 64

d.szymanowski@ohp.pl


KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLANOWANIA, SPRAWOZDAWCZOŚCI I KONTROLI
PEŁNOMOCNIK DS. OBRONNYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kaja Dyszelewska

tel. 58 301-79-16 wew. 64

kaja.dyszelewska@ohp.plDUSZPASTERZ POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

ks. Zdzisław Dmuchała

 


 

 

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP stanowią:

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007