Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul.Jana Uphagena 27

80-237 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

 


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: (58) 301 79 16

pomorska@ohp.pl WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP

mgr Bogdan Wiszowaty

tel. 58 301-79-16
pomorska@ohp.plGŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Kornacka

tel. 58 301 79 16

k.kornacka@ohp.plDYREKTOR BIURA
mgr Radosław Kisielewicz

tel. 58 301 79 16
r.kisielewicz@ohp.pl p.o. KIEROWNIK ZESPOŁU 
ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Alicja Otto

tel. 58 301 79 16
a.otto@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KADR
mgr Alicja Kłos

tel./fax: 58 301 81 35
kadry@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA
mgr Adam Matuszewski

tel. 58 301 48 65
a.matuszewski@ohp.plDUSZPASTERZ POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
ks. Zdzisław Dmuchała

 


 

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy stanowią:

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007