POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16

           

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  

 

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa - instytucja rynku pracy, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia, a także  zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi.

 


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: (58) 301 79 16
pomorska@ohp.pl WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP
Lech Wieczorkowski

tel. 58 301-79-16
pomorska@ohp.plp.o. ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA
Piotr Rydzyński

tel. 58 301 79 16
pomorska@ohp.plGŁÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Szarowski
tel. 58 301 79 16
t.szarowski@ohp.plDYREKTOR BIURA
(rzecznik prasowy)
Katarzyna Spandowska
tel. 58 301 79 16
k.spandowska@ohp.pl KIEROWNIK ZESPOŁU 
ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Romana Aziewicz
tel. 58 301 79 16
r.aziewicz@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KADR, KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Alicja Kłos
tel./fax: 58 301 81 35
kadry@ohp.plKIEROWNIK ZESPOŁU ds. KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA
Magda Okrzes
tel. 58 301 48 65
m.okrzes@ohp.plDUSZPASTERZ POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
ks. Zdzisław Dmuchała

 


 

Podstawę prawną funkcjonowania Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy stanowią:

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007