Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk

tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 logo_UE_rgb-1

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
                            flaga flaga

 


REFUNDACJA


SPIS TREŚCI:


AKTUALNOŚCI

 

Informacje dla pracodawców

Zwracamy się do pracodawców składających wnioski o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne o zwrócenie szczególnej uwagi podczas sporządzania tych wniosków.

Jest to dokument, na podstawie którego wypłacamy Państwu środki finansowe – wobec tego niedopuszczalne jest na wniosku używanie korektora. Jeśli podczas sporządzania dokumentu nastąpiła pomyłka proszę o skreślenie tego zapisu i postawienie parafki, ewentualnie pieczątki firmy. Prosimy również o zminimalizowanie ilości poprawek na dokumentach. Dostarczane dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami, być czyste, nie pomięte.
 

 

Wykaz zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - od 19.02.2019 roku


W związku z wejściem w zycie z dniem 1 lipca 2014 roku nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku:

Rozporządzenie MPiPS z dn. 19.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.


W celu usprawnienia i zapewnienia Państwu jak najefektywniejszej obsługi w zakresie refundacji, uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy nastrępujące zmiany w zakresie obsługi telefonicznej:

 • w godzinach od 7.45 do 14.00 ogólne informacje dotyczące refundacji udzielane będą pod numerem telefonu 58 301-79-16 wewn. 25
   
 • w godzinach od 14.00 do 15.45 prosimy dzwonić na poniższe numery telefonów: 
  • w sprawie składania wniosków:
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Gdańsk: 58 301-39-64
   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Słupsk: 59 843-21-95

    
  • w sprawie zawierania umów o refundację:
   58 301-48-65 wewn. 23,
   58 301-39-64 wewn. 23,

    
  • sprawie realizacji wypłat:
   58 301-48-65 wewn. 24,
   58 301-39-64 wewn. 24;

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP przypomina o terminowym składaniu wniosków finansowych o refundację, zgodnie z umową zawartą z OHP. Pomocą w wypełnianiu wniosków służą pracownicy działów refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Wojewódzkiej Komendy OHP
Informujemy, że  zgodnie z obowiązującym   stanem  prawnym (Dz. U. Nr 235, poz. 1601 z 2008 roku) ostateczna data zawarcia umowy o refundację to 31 grudnia 2013 roku, natomiast  ostatecznym terminem, w którym może być wypłacona refundacja jest 31 lipca 2016 roku.
Pracodawcy, u których przygotowanie zawodowe nie skończy się w terminie umożliwiającym wypłatę refundacji do 31 lipca 2016 r., nie będą mieli możliwości ubiegania się o refundacją po tym terminie.
Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte w 2013 r. na 3 letni okres kształcenia winny zakończyć się do końca czerwca 2016 r. tak, aby mogli Państwo opłacić składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2016 r. i złożyć wniosek o wypłatę refundacji przed końcem 31 lipca 2016 r.

 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007