Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ADRES:

ul. Przemysłowa 100/124

76-200 Słupsk

Tel.: 59 840 27 50
e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Komendant: Piotr Wojciechowski

FB logoLokalizacja:


OFERTA PROGRAMOWA

1. Formy kształcenia
a) Przyuczenie do zawodu (gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy) w zawodach:
  - sprzedawca,
  - kucharz,
  - murarz - tynkarz,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
  - lakiernik,
  - blacharz samochodowy,
  - piekarz,
  - cukiernik,
  - szklarz,
  - fryzjer,
  - elektryk,
  - stolarz;
  - rolnik,
  - ślusarz,
  - tapicer,
  - betoniarz - zbrojarz;
 

Obecnie nasi uczestnicy uczą się w:

- Gimnazjum Niepubliczne „ARKA”
Ul Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 842 25 62

- Gimnazjum im. Karola Wojtyły
Ul. Szkolna 1a, 77-230 Kępice
Tel.: 59 858 51 13

- Gimnazjum im. Jana Pawła II
Ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko
Tel.: 59 857 82 80

 

b)   Nauka zawodu (zasadnicze szkoły zawodowe):
  - sprzedawca,
  - kucharz,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  - stolarz,
  - piekarz,
  - cukiernik,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
  - murarz - tynkarz,
  - rolnik,
  - tapicer,
 

Obecnie nasi uczestnicy kształcą się w następujących zasadniczych szkołach zawodowych:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa „ARKA”
Ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 842 25 62

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Łodzierz 11, 77-200 Miastko
Tel.: 59 857 24 09

 

c) Szkolenie kursowe:
  - murarz – tynkarz,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  - mechanik pojazdów samochodowych,
  - lakiernik,
  - blacharz samochodowy,
  - piekarz,
  - cukiernik,
  - fryzjer,
  - elektryk,
  - stolarz;

 

2. Jednostka oferuje:

• opiekę wychowawczą,
• atrakcyjnie zorganizowany czas wolny
• świetlice wyposażoną w sprzęt komputerowy, multimedialny, muzyczny,
• siłownię
• salę do ćwiczeń ruchowych: stoły do tenisa, mini-piłkarzyki
• wyposażoną salę komputerową
• koła zainteresowań: koło sportowe, koło Młody Ekolog, koło ciekawskich, koło teatralne
• Klub Absolwenta
• Klub Aktywnych
• wsparcie finansowe ze strony pracodawców
• udział w konkursach, również organizowanych przez partnerów zewnętrznych
•  możliwość rozwijania zainteresowań, umiejętności

Realizowane Programy:
1) Młodzież w Działaniu
2) PNWM
3) Projekty systemowe z pakietu Kapitał Ludzki

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej realizowane są rajdy rowerowe, promowana jest szeroko pojęta kultura fizyczna, rozwijane są zainteresowania turystyczno-krajoznawcze uczestników. Dodatkowo organizowane są spotkania z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Słupska, którzy wpajają młodzieży poszanowanie dla tradycji i wartości narodowych,  informują o możliwości wykorzystania własnych umiejętności zawodowych w ramach armii. W ramach współpracy z Słowińskim Parkiem Narodowym uczestnicy jednostki poszerzają wiedzę  o regionie, najbardziej charakterystycznych elementach kultury i historii Słowińców. 
 

 

powrót do wykazu jednostek opiekuńczo - wychowawczych

 

         

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007