Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Aleja Grunwaldzka 56

80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16

NIP 583-21-64-080

logo_UE_rgb-1bip

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

ADRES:

ul. Przemysłowa 100/124

76-200 Słupsk

Tel.: 59 840 27 50
e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Komendant: Piotr Wojciechowski

FB logoLokalizacja:


OFERTA PROGRAMOWA

 

1. Formy kształcenia

a) Przyuczenie do zawodu (szkoła podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy) kształcimy w zawodach:

- sprzedawca,

- kucharz,

- murarz-tynkarz,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- lakiernik,

- blacharz samochodowy,

- piekarz,

- cukiernik,

- szklarz,

- fryzjer,

- elektryk,

- stolarz;

- rolnik,

- ślusarz,

- tapicer,

- betoniarz - zbrojarz.

Obecnie nasi uczestnicy uczą się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „ARKA”, ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk.

b) Nauka zawodu (szkoły ponadpodstawowe,) kształcimy w zawodach:

- sprzedawca,

- kucharz,

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- stolarz,

- piekarz,

- cukiernik,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- murarz-tynkarz,

- rolnik,

- tapicer,

- fryzjer.

Obecnie nasi uczestnicy kształcą się w następujących szkołach ponadpodstawowych:

- Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia „Złoty Fach”, ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Łodzierz 11, 77-200 Miastko.

c) Szkolenie kursowe, kształcimy w zawodach:

- murarz–tynkarz,

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- lakiernik,

- blacharz samochodowy,

- piekarz,

- cukiernik,

- fryzjer,

- elektryk,

- stolarz.

2. Jednostka oferuje:

- opiekę wychowawczą,

- atrakcyjnie zorganizowany czas wolny,

- świetlice wyposażoną w sprzęt komputerowy, multimedialny, muzyczny,

- siłownię,

- salę do ćwiczeń ruchowych: stoły do tenisa, mini-piłkarzyki,

- wyposażoną salę komputerową,

- koła zainteresowań: koło sportowe, koło Młody Ekolog, koło ciekawskich, koło teatralne

- Klub Absolwenta,

- Klub Aktywnych,

- wsparcie finansowe ze strony pracodawców,

- udział w konkursach, również organizowanych przez partnerów zewnętrznych,

- możliwość rozwijania zainteresowań, umiejętności.

3. Realizowane Programy:

1) Erasmus+,

2) Projekty systemowe EFS.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej realizowane są rajdy rowerowe, promowana jest szeroko pojęta kultura fizyczna, rozwijane są zainteresowania turystyczno-krajoznawcze uczestników. Dodatkowo organizowane są spotkania z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Słupska, którzy wpajają młodzieży poszanowanie dla tradycji i wartości narodowych,  informują o możliwości wykorzystania własnych umiejętności zawodowych w ramach armii. W ramach współpracy z Słowińskim Parkiem Narodowym uczestnicy jednostki poszerzają wiedzę  o regionie, najbardziej charakterystycznych elementach kultury i historii Słowińców.

Koniecznie zobacz: https://pl-pl.facebook.com/hufiecpracyslupsk/


 

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007