POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk
tel./fax: 58 301-79-16
e-mail: pomorska@ohp.pl
 
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
flaga flaga


czluchow(1)Rysunek1 Bez tytulu(1) GWARANCJE(1)


 

Najlepsi gimnazjaliści w Gdyni

28.06.2016

08:44

Radosław

122 czerwca 2016 r. w Szkole Muzycznej w Gdyni odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych gdyńskich gimnazjalistów, którzy w swoich szkołach uzyskali najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny to bardzo ważny sprawdzian w życiu każdego młodego człowieka. Przystąpienie do niego stanowi warunek ukończenia szkoły gimnazjalnej. Jest też nazywany „małą maturą”. Podczas gali uczniów uhonorował i nagrodził prezydent Wojciech Szczurek. Imprezę uświetnił występ uczniów Gdyńskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

„ Fotografia moja Pasją”

28.06.2016

07:24

Radosław

1.Dnia 24.06.2016 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2015/2016 odbyła się wystawa fotograficzna uczestniczki 11-18 Hufca Pracy Karoliny Brzezińskiej, która w tym roku kończy szkołę. Uczestniczka zaprezentowała swoje najciekawsze prace , które przedstawione były cyklami tematycznymi. Wszystkich zdjęć razem było 160 , więc było co podziwiać. Karolina przez okres trzech lat pobytu w jednostce wykazywała się dużym zaangażowaniem w życie hufca, czynnie wspierała nas w różnego rodzaju konkursach na szczeblu lokalnym jak i wojewódzkim, uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym , brała udział w różnych akcjach charytatywnych i społecznych. Przez cały okres pobytu w OHP wyróżniała się na tle innych uczestników bardzo wysoką frekwencja oraz wysoka średnia ocen, była najlepsza uczennica w klasie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Bezpiecznie nad wodą

27.06.2016

09:49

Radosław

1.Zmęczeni licznymi obowiązkami związanymi z edukacją szkolną i zawodową uczestnicy Hufca Pracy 11-19 wybrali się go pobliskiego Parku Wodnego. Grupa młodych ludzi wyróżniających się aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach odbywających się w ramach programu "Bezpieczne wakacje" bardzo chętnie skorzystała z możliwości spędzenia czasu w kompleksie basenowym w Rędzikowie. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zrelaksować bawiących się, dostarczyć im radości i satysfakcji. Były też okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z kąpielisk.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w ZS nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

27.06.2016

09:38

Radosław

1Dnia 24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 . Na uroczysty apel przybyli zaproszeni goście w osobach: Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Małgorzata Wereszczyńska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego, członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego dr Zbigniew Bojkowski , Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański Jacek Michalski , pani dyrektor szkoły Wioletta Przyborowska, oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 2. W uroczystości uczestniczyła również przedstawicielka Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku pani Jadwiga Żaczek oraz wychowawcy 11-18 HP w Nowym Dworze Gdańskim. Uczestnicy naszej jednostki otrzymali jednorazowe stypendia Starosty Nowodworskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obudź swój potencjał - indywidualne porady zawodowe

27.06.2016

09:22

Radosław

1W dniach 20-24 czerwca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Człuchowie odbyły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Jest to pierwsza forma wsparcia dla osób biorących udział w projekcie „Obudź swój potencjał”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia te mają na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych i możliwości uczestników. Podczas spotkań młodzi ludzie chcący nabyć kwalifikacje zawodowe wraz z doradcą z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Słupsku planują swoją indywidualną ścieżkę kariery.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt „Obudź swój potencjał” w Chojnicach

27.06.2016

09:16

Radosław

1W dniach 20-24 czerwca br. w Młodzieżowym Centrum w Chojnicach odbyły się indywidualne porady z doradcą zawodowym Jackiem Rokitą (MCK Nowy Dwór Gdański) w ramach projektu „Obudź swój potencjał”. W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego doradca zawodowy zachęcał uczestników projektu do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej. Podczas rozmowy doradczej uczestnicy mieli okazje do poznania swoich mocnych i słabych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku szkoleniowego 2015/2016 w Gdyni

27.06.2016

09:09

Radosław

1W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2015/2016, w którym uczestniczył 11-12 Hufiec Pracy. Ceremonia była doniosła, rozpoczęto ją hymnem oraz wniesieniem przez poczet sztandaru szkoły. Miłym akcentem podczas ceremonii była też obecność przedstawicieli Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Gdyni, pracodawców, rodziców. Dyrektor Szkoły Pani Dorota Kyzioł powitała wszystkich gości i słuchaczy, podkreśliła, że spotykamy się w tej szkole po raz ostatni, w związku z zakończeniem działalności Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni. Z nowym rokiem szkoły uczniowie przechodzą do innych szkół. Następnie Pani Dyrektor dokonała podsumowania osiągnięć młodzieży. Odbyło się wręczenie nagród przez wychowawców za najlepsze wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz godne reprezentowanie w rozmaitych konkursach, zawodach i uroczystościach.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

27.06.2016

09:08

Radosław

2 Dnia 24.06.2016 roku o godz. 10:00 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła Pani Pedagog OSiW OHP Bogusława Konczanin. Przywitała i przedstawiła zaproszonych gości, tj: Przedstawiciela Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku Panią Magdę Okrzes, Przedstawicieli Miasta Człuchów Panią Justynę Muryn i Pana Marka Latawiec, Wicedyrektora Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie Panią Elżbietę Maćkowską, przedstawiciela Policji Pana Piotra Zawadę, Wicedyrektora Nadleśnictwa w Człuchowie Pana Piotra Łąckiego, nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie, wychowawców Ośrodka, pracodawców oraz uczestników wraz z rodzicami. Następnie wszyscy odśpiewali hymn narodowy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zakończenie roku szkolnego w Hufcu Pracy 11-20 w Bytowie

27.06.2016

09:05

Radosław

1.jpgDnia 24.06.2016r. odbyło się zakończenie roku szkolnego w 11-20 Hufcu Pracy w Bytowie. Uczniowie klas gimnazjalnych Oddziału Przysposabiającego do Pracy o godzinie 8:00 wraz z wychowawcami udali się przed budynek placówki. Podczas uroczystego zakończenia wyróżniono czterech uczniów, którzy m.in.: angażowali się w życie placówki, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkolne i praktyczne oraz wyróżniali się odpowiednią postawą i zachowaniem. Otrzymali oni nagrody rzeczowe ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne w Bytowie

27.06.2016

08:55

Radosław

2W ramach współpracy HP 11-20 z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie w okresie od 04.05.2016r. do 24.06.2016r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z zakresu uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w wymiarze 20 godzin.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
1234567...8

 

«wstecz | archiwum | wszystkie 

           

                                          Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, Copyright © 2007